Landelijk platform HT

De taken van het landelijke platform HT zijn als volgt gedefinieerd:

 1. Het verbeteren en onderhouden van de landelijke HT-producten.
 2. Landelijke planning opstellen en periodiek herijken.
 3. Het monitoren van de uitrol van HT.
 4. Invulling geven aan het gepast gebruik in relatie tot HT.
 5. Het delen van kennis en ervaring vanuit de koplopers.
 6. Het organiseren van informatiebijeenkomsten.
 7. Het fungeren als vraagbaak met het oog op het eenduidig gebruik van de HT-producten.
 8. Externe communicatie over HT (bijvoorbeeld nieuwsbrieven).
 9. Landelijke afstemming met de bestuurlijke commissie HT en stakeholders.
 10. Bespreken van eventuele geschillen

Het landelijke platform Horizontaal Toezicht Zorg is als volgt samengesteld:

Naam Organisatie
Cornelis Jan Diepeveen, voorzitter NVZ, ZN, NFU
Lisette Buisman Zilveren Kruis
Lisette Eggertmont Flevo Ziekenhuis
Brenda van den End NVZ
Sacha Jacobs ZN
Bert Jager ZN
Martijn van Marle CZ
Anne Pino ZN
Jan Plass NVZ
Rianne Poels Radboud UMC
Jeanine Poulussen VGZ
Evert Jan Rebergen UMC Utrecht
Margot Redel ZN
Patricia van Tol Spaarne Gasthuis
Hanna Toornstra NFU
Petra van de Voorde LUMC
Freek Wegerif Erasmus MC
Bas Winkels Menzis
Floor de Veer Zorg en Zekerheid
Bas Jurling/Rutger van Hutten NZa

Om de besprekingen in het Landelijk Platform HT zo effectief en constructief mogelijk te laten verlopen worden een viertal werkgroepen ingericht die specifieke onderwerpen voorbereiden en gezamenlijke voorstellen inbrengen in het Landelijk Platform HT.

Besluiten worden genomen in het Landelijk Platform en waar nodig in de Bestuurlijke Commissie HT. De bestuurlijke commissie heeft ingestemd met het instellen van deze vier werkgroepen.

Werkgroep Gepast Gebruik

Naam Organisatie
Cornelis Jan Diepeveen (kartrekker) NVZ, ZN, NFU
Anaïs Dufour Jeroen Bosch Ziekenhuis
Geert van Hoof (achtervang Martijn) CZ
Rutger van Hutten NZa
Bas Jurling NZa
Jitse Kok Zilveren Kruis
Anne Pino ZN
Jan Plass NVZ
Evert Jan Rebergen UMC Utrecht
Sandra Reuling Rijnstate
Carla de Roode Sint Franciscus Vlietland Groep
Margot Smits (achtervang Jitse) Zilveren Kruis
Audrey Spanjers VGZ
Hanna Toornstra NFU
Bas Winkels Menzis
Jesse van Vessem ONVZ
Henri Oosterbosch St. Maartenskliniek

Werkgroep Instapmodel

Naam Organisatie
Brenda van den End NVZ
Anneke Huitema Isala
Bert Jager (kartrekker) ZN
Thomas van Lenthe NZa
Aatif Lyazid Maasstad Ziekenhuis
Ricardo Peeters Weem NZa
Janine Poulussen VGZ
Evert Jan Rebergen UMC Utrecht
Jeske Rijken CZ
Hanna Toornstra NFU
Floor de Veer Zorg en Zekerheid
Bas Winkels Menzis

Werkgroep Verantwoording

Naam Organisatie
Jitse Kok  Zilveren Kruis
Brenda van den End NVZ
Bert Jager ZN
Bas Jurling NZa
Erik Langeveld NZa
Rianne Poels (kartrekker) Radboud UMC
Kim van Rootselaar VGZ
John de Kruijff Menzis
Claudia Mathijssen Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
Marjolein Ribbink Jeroen Bosch Ziekenhuis
Petra van de Voorde LUMC
Freek Wegerif Erasmus MC
Dimphie Weijters CZ

Werkgroep Landelijke Risicolijst

Naam Organisatie
Astrid Appelmelk Gelre
Anouk van den Berg NZa
Sophie Borgers St. Maartenskliniek
David Campbell (IT-general controls) Radboud UMC
Marnelle de Groot NZa
Jessica Huisman Zilveren Kruis
Annelies Koster Isala
Linda Otten VGZ
Jan Plass NVZ
Thea Pieters AMC
Anne Pino (kartrekker) ZN
Henny Senneker Menzis
Petra van der Voorde LUMC
Hanna Toornstra NFU

Koploperoverleg

Vijf van de eerder genoemde pilots Horizontaal Toezicht zijn als koplopers aangewezen. Dit zijn:

 • Maartenskliniek
 • Gelre
 • Erasmus MC
 • Laurentius
 • Rijnstate

Voor deze instellingen is het de bedoeling dat men in 2017 al overgaat op Horizontaal Toezicht. Bij de St. Maartenskliniek en de Gelre Ziekenhuizen is deze overgang inmiddels gerealiseerd. De andere drie zullen volgen.

Vanuit het landelijk platform is ook een koploperoverleg ingesteld. Dit koploperoverleg zal gebruikt worden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook kan de ervaring van de koplopers bijdragen aan de doorontwikkeling van het landelijke raamwerk.

Naam Organisatie
Astrid Appelmelk Gelre
Rob te Brake Gelre
Lisette Buisman Zilveren Kruis
Cornelis Jan Diepeveen NVZ/ZN/NFU
Jeroen van Duren St. Maartenkliniek
Michael Ehlen Laurentius
Brenda van den End NVZ
Roy Göbbels Laurentius
Bert Jager ZN
Rob Kemperman Rijnstate
Martijn Kerver VGZ
Jitse Kok Zilveren Kruis
John de Kruiff Menzis
Martijn van Marle CZ
Henri Oosterbosch St. Maartenkliniek
Janine Poulussen VGZ
Sandra Reuling Rijnstate
Hanna Toornstra NFU
Chantal Verhoef Erasmus MC
Dimphie Weijters CZ
Bas Winkels Menzis
Petra van Zeeland Erasmus MC