Organisatie

organisatieBij de uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg is het van belang dat er blijvend intensief wordt samengewerkt tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Daarom is er ook tijdens de uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg een landelijke organisatiestructuur ingericht. Door ook op landelijk niveau verbonden te blijven als ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars blijft zo de gezamenlijke regie voor dit traject in stand.

Deze landelijke organisatiestructuur zal de implementatie van Horizontaal Toezicht gaan begeleiden en bestaat uit vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars, ziekenhuizen en UMC’s en de brancheorganisaties. Hierbij zal een evenwichtige participatie worden nagestreefd. Er is sprake van een bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht, een begeleidingscommissie Horizontaal Toezicht en een landelijk platform Horizontaal Toezicht.

Bestuurlijke commissie

De gezamenlijke opdrachtgevers NVZ, NFU, ZN worden vertegenwoordigd in een Bestuurlijke commissie HT bestaand uit bestuurders van ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars. Deze bestuurlijke commissie beoordeelt of de uitrol van Horizontaal Toezicht op koers ligt en of de werkzaamheden van het landelijk platform Horizontaal Toezicht aan de verwachtingen voldoet. De bestuurlijke commissie HT is tevens een escalatiemogelijkheid voor het Landelijk platform HT.

Ook de NZa maakt deel uit van de Bestuurlijke commissie HT.

Naam Organisatie Namens
Kees Hamster VGZ ZN
Frank Janssen Menzis ZN
David Jongen Zuyderland NVZ
Marcel Kuin Antonius Zorggroep NVZ
Henk Snapper UMC Groningen NFU
David Voetelink Erasmus MC NFU
René Jansen NZa NZa

Begeleidingscommissie

Tussenresultaten worden inhoudelijk besproken met de Begeleidingscommissie Horizontaal Toezicht met daarin de verantwoordelijk managers van de branchepartijen.

Naam Organisatie
Cyrille de Jong ZN
Kor Noorlag NVZ
Hanna Toornstra NFU

Landelijke platform

Per 1 april 2017 is sprake van het Landelijk platform Horizontaal Toezicht. Klik hier voor meer informatie.