Hulpdocumenten

Op deze pagina zullen een aantal ondersteunende producten gepubliceerd worden ten behoeve van de implementatie van Horizontaal Toezicht.

Landelijke lijst met beheersingsdoelstellingen en risico’s

In het definitieve Control Framework wordt gesproken over de Landelijke bruto-lijst met beheersingsdoelstellingen en risico’s. Deze lijst is als handvat opgesteld ten behoeve van de toepassing van het Control Framework in de instellingen. Dit is geen nieuwe handreiking die generiek dient te worden toegepast, maar enkel een hulpmiddel bij het benoemen van beheersingsdoelstellingen (Stap 1 Control Framework) en het identificeren van risico’s (Stap 2 Control Framework).

Bij de toepassing van het Control Framework wordt er geen landelijk invulformat voorgeschreven. Het invulformat kan gebruikt worden bij de vastlegging van de risico-analyse (Stap 3 Control Framework) en het bepalen van de beheersingsmaatregelen (Stap 4 Control Framework), maar ook een eigen format is toegestaan. Voor de General IT Controls en de dure geneesmiddelen is in deze lijst nog geen risico definiëring opgesteld.

Een werkgroep vanuit het landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg is inmiddels begonnen met de doorontwikkeling van deze lijst. De 2018 versie zal voor 1 oktober 2017 gepubliceerd worden.