Nieuw Control Framework beschikbaar

Door het landelijk platform Horizontaal Toezicht is een nieuw Control Framework opgeleverd. Dit Control Framework 2.0 is op een aantal punten verduidelijkt en verder uitgewerkt ten opzichte van [...]