Start pilot landelijke HT-Tooling

NVZ, ZN en NFU zijn een gezamenlijke pilot gestart om te komen tot landelijk tooling ten behoeve van Horizontaal Toezicht. Het doel van deze tooling is om een efficiënt HT-proces te bevorderen. [...]