Start pilot landelijke HT-Tooling

NVZ, ZN en NFU zijn een gezamenlijke pilot gestart om te komen tot landelijk tooling ten behoeve van Horizontaal Toezicht. Het doel van deze tooling is om een efficiënt HT-proces te bevorderen. [...]

Nieuw Control Framework beschikbaar

Door het landelijk platform Horizontaal Toezicht is een nieuw Control Framework opgeleverd. Dit Control Framework 2.0 is op een aantal punten verduidelijkt en verder uitgewerkt ten opzichte van [...]