Landelijke tafel

Er komt een landelijke tafel Gepast Gebruik die de inhoud bespreekt in de proefperiode 2018 en 2019. Over de structuur van deze tafel en de mijlpalenplanning zullen nog verdere afspraken worden gemaakt. Daarnaast is er een werkgroep Gepast Gebruik die  de beleidskant (proces en organisatie) bespreekt in de proefperiode 2018 en 2019.

Op verschillende niveaus kunnen Gepast Gebruik onderwerpen besproken worden:

  1. Lokaal intern (bijvoorbeeld binnen een vakgroep)
  2. Lokaal tussen een zorgaanbieder en representerende zorgverzekeraar
  3. Landelijk wanneer de uitkomsten van aanbieder en representerende zorgverzekeraar bekend zijn

Vanuit Horizontaal Toezicht zal er geoefend gaan worden met de niveaus 2 en 3.

Elke representerende zorgverzekeraars gaat samen met minimaal één zorgaanbieder oefenen met Gepast Gebruik (niveau 2). De gekozen casussen (inclusief stand van zaken) zullen in eind 2018 worden gedeeld in de Landelijk tafel Gepast Gebruik (niveau 3). Er zijn twee mogelijke uitkomsten van deze proefcasussen:

  • Het is inderdaad een Gepast Gebruik casus -> casus kan opgepakt worden vanuit Horizontaal Toezicht
  • Het is toch geen Gepast Gebruik casus -> casus zal geen onderdeel uitmaken van Horizontaal Toezicht

Beide uitkomsten zullen landelijk worden gedeeld. Bij uitkomst A. kan verder gesproken worden over hoe een dergelijke casus onderdeel kan worden van Horizontaal Toezicht. Bij zowel uitkomst A als B is het van belang gezamenlijk het proces goed te begrijpen, om te leren voor de inbedding in Horizontaal Toezicht.

Een specifieke planning voor 2018 en 2019 zal nog worden opgesteld.

Start met typen en druk op enter om te zoeken