Ambitie

De NFU, NVZ en ZN hebben gezamenlijk een ambitie gedefinieerd voor de uitrol van Horizontaal Toezicht. Per 2020 is 80% van de ziekenhuizen en UMC’s ingericht op Horizontaal Toezicht ten aanzien van correct registreren en declareren. Ingericht op Horizontaal Toezicht betekent dat het Control Framework in de betreffende instelling is ingericht en Horizontaal Toezicht in de praktijk beoefend wordt in samenwerking met de zorgverzekeraar. Voor gepast gebruik geldt in de komende jaren een ingroeimodel. Met ingang van 2020 is het ‘toetsingskader gepast gebruik’ als onderdeel van Horizontaal Toezicht gereed.

Start met typen en druk op enter om te zoeken