Doelstelling en fasering

Het is de gezamenlijke ambitie om in 2020 80% van de ziekenhuizen en UMC’s ingericht te hebben op Horizontaal Toezicht. Er zal worden gewerkt met verschillende tranches. Elk ziekenhuis en UMC kan per 2017 beginnen met de verkenningsfase, gevolgd door de inventarisatie- en verbeterfase. Voor elke fase zijn ondersteunende producten ontwikkeld.

1

Voor de verkenningsfase is er de Businesscase, voor de inventarisatiefase en de verbeterfase is er het Instapmodel en voor de implementatiefase en verantwoordingsfase is er het Control Framework.

Enkele pilotinstellingen die reeds vergevorderd zijn met de invoering van HT zullen als koplopers fungeren. Concreet betekent dit dat naar verwachting 5 instellingen zich over 2017 zullen gaan verantwoorden op basis van Horizontaal Toezicht.

Per 2018, 2019 en 2020 volgen dan naar verwachting 20 instellingen per jaar. Bij deze voortgang kan de ambitie worden gerealiseerd.

2

De totale doorlooptijd van de landelijke uitrol wordt ingeschat op 5 jaar voor alle ziekenhuizen en UMC’s. Dat is ambitieus en het is noodzakelijk dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen de instellingen en de zorgverzekeraars, zodat er aan beide kanten op het juiste moment voldoende middelen, capaciteit, kennis en kunde beschikbaar is.

Start met typen en druk op enter om te zoeken