Landelijk platform HT

Het hoofddoel van het Landelijk Platform Horizontaal Toezicht is het bewaken en het faciliteren van de implementatie van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg (80% in 2020). Het Landelijk Platform richt zich op de ketenoverstijgende onderdelen rondom HT en beheert het landelijk raamwerk. Er zijn 10 concrete taken en verantwoordelijkheden benoemd van het Landelijk Platform:

 1. Het verbeteren en onderhouden van de landelijke HT-producten.
 2. Landelijke planning opstellen en periodiek herijken.
 3. Het monitoren van de uitrol van HT.
 4. Invulling geven aan het gepast gebruik in relatie tot HT.
 5. Het delen van kennis en ervaring vanuit de koplopers.
 6. Het organiseren van informatiebijeenkomsten.
 7. Het fungeren als vraagbaak met het oog op het eenduidig gebruik van de HT-producten.
 8. Externe communicatie over HT (bijvoorbeeld nieuwsbrieven).
 9. Landelijke afstemming met de bestuurlijke commissie HT en stakeholders.
 10. Bespreken van eventuele geschillen

Besluitvorming op uitvoerend niveau en passend binnen het landelijk raamwerk vindt plaats binnen het Landelijk Platform. Wanneer besluiten beleidsvormend of strategisch zijn worden deze genomen door de Bestuurlijke Commissie HT. De NVZ, ZN, NFU bepalen wie namens hen deelneemt aan het Landelijk Platform.

Het landelijke platform Horizontaal Toezicht Zorg is als volgt samengesteld:

Naam Organisatie
Cornelis Jan Diepeveen, voorzitter NVZ, ZN, NFU
Brenda van den End NVZ
Jan Plass NVZ
Anne Pino ZN
Sacha Jacobs ZN
Margot Redel ZN
Hanna Toornstra NFU
Bas Jurling NZa
Rutger van Hutten NZa
Jitse Kok Zilveren Kruis
Anais Dufour Jeroen Bosch Ziekenhuis
Jeba Koper Ziekenhuis Gelderse Vallei
Martijn van Marle CZ
Rianne Poels Radboud UMC
Janine Poulussen VGZ
Evert Jan Rebergen UMC Utrecht
Lia Seekles DSW
Patricia van Tol Spaarne Gasthuis
Floor de Veer Zorg en Zekerheid
Petra van de Voorde LUMC
Freek Wegerif Erasmus MC
John de Kruiff Menzis

Om de besprekingen in het Landelijk Platform HT zo effectief en constructief mogelijk te laten verlopen kunnen vanuit het Landelijk Platform werkgroepen worden ingericht die specifieke onderwerpen voorbereiden en gezamenlijke voorstellen inbrengen in het Landelijk Platform HT.

Koploperoverleg

Vijf van de eerder genoemde pilots Horizontaal Toezicht zijn als koplopers aangewezen. Dit zijn:

 • Maartenskliniek
 • Gelre
 • Erasmus MC
 • Laurentius
 • Rijnstate

Deze vijf instellingen zijn definitief over op Horizontaal Toezicht. Vanuit het landelijk platform is ook een koploperoverleg ingesteld. Dit koploperoverleg zal gebruikt worden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook kan de ervaring van de koplopers bijdragen aan de doorontwikkeling van het landelijke raamwerk.

Naam Organisatie
Cornelis Jan Diepeveen (kartrekker) NVZ/ZN/NFU
Rob te Brake Gelre
Ruben Petri Gelre
Jeroen van Duren St. Maartenkliniek
Ernest d’Haens St. Maartenkliniek
Sandra Reuling Rijnstate
Rob Kemperman Rijnstate
Michael Ehlen Laurentius
Roy Göbbels Laurentius
Chantal Verhoef Erasmus MC
Ghazima Akseer Erasmus MC
Brenda van den End NVZ
Anne Pino ZN
Hanna Toornstra NFU
Jan Plass NVZ
John de Kruiff Menzis
Jitse Kok Zilveren Kruis
Jessica Buisman Zilveren Kruis
Martijn Kerver VGZ
Janine Poulussen VGZ
Martijn van Marle CZ
Dimphie Weijters CZ

Start met typen en druk op enter om te zoeken