Landelijk platform HT

De taken van het landelijke platform HT zijn als volgt gedefinieerd:

 1. Het verbeteren en onderhouden van de landelijke HT-producten.
 2. Landelijke planning opstellen en periodiek herijken.
 3. Het monitoren van de uitrol van HT.
 4. Invulling geven aan het gepast gebruik in relatie tot HT.
 5. Het delen van kennis en ervaring vanuit de koplopers.
 6. Het organiseren van informatiebijeenkomsten.
 7. Het fungeren als vraagbaak met het oog op het eenduidig gebruik van de HT-producten.
 8. Externe communicatie over HT (bijvoorbeeld nieuwsbrieven).
 9. Landelijke afstemming met de bestuurlijke commissie HT en stakeholders.
 10. Bespreken van eventuele geschillen

Het landelijke platform Horizontaal Toezicht Zorg is als volgt samengesteld:

Naam Organisatie
Cornelis Jan Diepeveen, voorzitter NVZ, ZN, NFU
Brenda van den End NVZ
Jan Plass NVZ
Anne Pino ZN
Sacha Jacobs ZN
Margot Redel ZN
Hanna Toornstra NFU
Bas Jurling NZa
Rutger van Hutten NZa
Lisette Buisman Zilveren Kruis
Anais Dufour Jeroen Bosch Ziekenhuis
Jeba Koper Ziekenhuis Gelderse Vallei
Martijn van Marle CZ
Rianne Poels Radboud UMC
Janine Poulussen VGZ
Evert Jan Rebergen UMC Utrecht
Lia Seekles DSW
Patricia van Tol Spaarne Gasthuis
Floor de Veer Zorg en Zekerheid
Petra van de Voorde LUMC
Freek Wegerif Erasmus MC
Bas Winkels Menzis

Om de besprekingen in het Landelijk Platform HT zo effectief en constructief mogelijk te laten verlopen worden een viertal werkgroepen ingericht die specifieke onderwerpen voorbereiden en gezamenlijke voorstellen inbrengen in het Landelijk Platform HT.

Besluiten worden genomen in het Landelijk Platform en waar nodig in de Bestuurlijke Commissie HT. De bestuurlijke commissie heeft ingestemd met het instellen van deze vier werkgroepen.

Koploperoverleg

Vijf van de eerder genoemde pilots Horizontaal Toezicht zijn als koplopers aangewezen. Dit zijn:

 • Maartenskliniek
 • Gelre
 • Erasmus MC
 • Laurentius
 • Rijnstate

Voor deze instellingen is het de bedoeling dat men in 2017 al overgaat op Horizontaal Toezicht. Bij de St. Maartenskliniek en de Gelre Ziekenhuizen is deze overgang inmiddels gerealiseerd. De andere drie zullen volgen.

Vanuit het landelijk platform is ook een koploperoverleg ingesteld. Dit koploperoverleg zal gebruikt worden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook kan de ervaring van de koplopers bijdragen aan de doorontwikkeling van het landelijke raamwerk.

Naam Organisatie
Cornelis Jan Diepeveen (kartrekker) NVZ/ZN/NFU
Rob te Brake Gelre
Astrid Appelmelk / Ruben Petri Gelre
Jeroen van Duren St. Maartenkliniek
Ernest d’Haens St. Maartenkliniek
Sandra Reuling Rijnstate
Rob Kemperman Rijnstate
Michael Ehlen Laurentius
Roy Göbbels Laurentius
Chantal Verhoef Erasmus MC
Ghazima Akseer Erasmus MC
Brenda van den End NVZ
Anne Pino ZN
Hanna Toornstra NFU
Bas Winkels Menzis
John de Kruiff Menzis
Jitse Kok Zilveren Kruis
Lisette Buisman Zilveren Kruis
Martijn Kerver VGZ
Janine Poulussen VGZ
Martijn van Marle CZ
Dimphie Weijters CZ