Organisatie

schermafbeelding-2018-01-31-om-16-37-58Deze landelijke organisatiestructuur zal de implementatie van Horizontaal Toezicht gaan begeleiden en bestaat uit vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars, ziekenhuizen en UMC’s en de brancheorganisaties. Hierbij zal een evenwichtige participatie worden nagestreefd. Er is sprake van een bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht, een begeleidingscommissie Horizontaal Toezicht en een landelijk platform Horizontaal Toezicht.

Bestuurlijke commissie

De gezamenlijke opdrachtgevers NVZ, NFU, ZN worden vertegenwoordigd in een Bestuurlijke commissie HT bestaand uit bestuurders van ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars. Deze bestuurlijke commissie beoordeelt of de uitrol van Horizontaal Toezicht op koers ligt en of de werkzaamheden van het landelijk platform Horizontaal Toezicht aan de verwachtingen voldoet. De bestuurlijke commissie HT is tevens een escalatiemogelijkheid voor het Landelijk platform HT.

Ook de NZa maakt deel uit van de Bestuurlijke commissie HT.

Naam Organisatie Namens
Kees Hamster VGZ ZN
Frank Janssen Menzis ZN
David Voetelink Erasmuc MC NFU
Marcel Kuin Antonius Zorggroep NVZ
René Jansen Nederlandse Zorgautoriteit

Begeleidingscommissie

Tussenresultaten worden inhoudelijk besproken met de Begeleidingscommissie Horizontaal Toezicht met daarin de verantwoordelijk managers van de branchepartijen.

Naam Organisatie
Cyrille de Jong ZN
Kor Noorlag NVZ
Hanna Toornstra NFU

Landelijke platform

Per 1 april 2017 is sprake van het Landelijk platform Horizontaal Toezicht. Klik hier voor meer informatie.