Organisatie

Voor het Landelijk Platform Horizontaal Toezicht is het volgende organogram ontwikkeld.

schermafbeelding-2018-01-31-om-16-37-58Deze landelijke organisatiestructuur begeleidt de implementatie van Horizontaal Toezicht en bestaat uit vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars, ziekenhuizen en UMC’s en de brancheorganisaties. Hierbij wordt een evenwichtige participatie nagestreefd. Er is sprake van een bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht, een begeleidingscommissie Horizontaal Toezicht en een landelijk platform Horizontaal Toezicht.

Bestuurlijke commissie

De gezamenlijke opdrachtgevers NVZ, NFU, ZN worden vertegenwoordigd in een Bestuurlijke commissie HT bestaand uit bestuurders van ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars. Deze bestuurlijke commissie beoordeelt of de uitrol van Horizontaal Toezicht op koers ligt en of de werkzaamheden van het landelijk platform Horizontaal Toezicht aan de verwachtingen voldoet. De bestuurlijke commissie HT is tevens een escalatiemogelijkheid voor het Landelijk platform HT.

Eindresultaten van het Landelijk Platform worden besproken in de Bestuurlijke Commissie HT die hierover een eindadvies formuleert richting de besturen van NVZ, ZN en NFU. Wanneer het de 10 taken en verantwoordelijkheden van het Landelijke Platform betreft kan de Bestuurlijke Commissie zelf besluiten nemen (beleidsvormend, strategisch), voor zover het geen nieuwe eindproducten zijn.

Ook de NZa maakt deel uit van de Bestuurlijke commissie HT. De NZa behoudt logischerwijs haar eigen zelfstandige rol (regulator en toezichthouder). De NZa zal eindresultaten dan ook wel kunnen onderschrijven via de Bestuurlijke Commissie HT, maar zal deze niet vaststellen. Ook kan de NZa om een standpunt worden gevraagd ten aanzien van de eindresultaten. De vaststelling is aan de brancheorganisaties, waarbij het standpunt van de NZa kan worden meegewogen.

Naam Organisatie Namens
Kees Hamster VGZ ZN
Frank Janssen Menzis ZN
David Voetelink Erasmuc MC NFU
Marcel Kuin Antonius Zorggroep NVZ
Bas Jurling Nederlandse Zorgautoriteit

Oplevering van (nieuwe) eindresultaten vindt plaats aan de besturen van NVZ, ZN en NFU met het eindadvies van de Bestuurlijke Commissie HT. Besluitvorming ten aanzien van deze eindresultaten vindt plaats binnen de eigen bestuurlijke structuren van NVZ, ZN en NFU.

Begeleidingscommissie

De samenwerking tussen NVZ, ZN, NFU en de projectaspecten van Horizontaal Toezicht worden besproken binnen de begeleidingscommissie HT met daarin de verantwoordelijk managers van de branchepartijen.

Naam Organisatie
Cyrille de Jong ZN
Kor Noorlag NVZ
Hanna Toornstra NFU

Landelijke platform

Na oplevering, vaststelling en publicatie van het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht is in april 2017 het landelijk projectteam overgaan in het Landelijk Platform HT. Er is immers geen sprake meer van een (tijdelijk) project, maar van een structurele nieuwe manier van samenwerken. Klik hier voor meer informatie.

Start met typen en druk op enter om te zoeken