Businesscase

Op basis van de businesscase kunnen zorginstellingen en zorgverzekeraars een gefundeerde afweging maken of de inzet van Horizontaal Toezicht voor hen voldoende voordelen biedt ten opzichte van het traditionele toezicht. Voor de zorginstelling dient de businesscase als kwalitatieve zelftoets. Deze businesscase moet op diverse niveaus in de organisatie het gesprek kunnen faciliteren over Horizontaal Toezicht. Voor zorgverzekeraars heeft de businesscase een informatieve functie om de eigen organisaties goed mee te nemen.

De businesscase moet zowel zorginstellingen als zorgverzekeraars verleiden gezamenlijk de handschoen van Horizontaal Toezicht op te pakken, maar moet tegelijk ook een reëel beeld geven van de (kwalitatieve) kosten en baten. Kortgezegd is de businesscase een objectieve en reële enthousiasmerende brochure over Horizontaal Toezicht Zorg.

Inhoud

De businesscase bevat uitgangspunten, principes en voorbeelden die voor zorginstellingen een goede en objectieve afweging faciliteren om al dan niet over te stappen op Horizontaal Toezicht. Het is een verdieping op de gezamenlijke visie en stelt de instelling in staat de voor- en nadelen van de eigen instelling op een goede manier af te wegen. Vragen als ‘Waarom zou je meedoen?’, ‘Wat levert het op?’, ‘Wat betekent dit voor de organisatie?’ komen hierin aan bod.

Voor zorgverzekeraars geldt dat collectief besloten is Horizontaal Toezicht mogelijk te maken voor die instellingen die daar klaar voor zijn. Dat betekent dat de businesscase vooral moet uitleggen waarom invoering belangrijk is en welke afwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.

Ervaringen uit de praktijk

Horizontaal Toezicht is een belangrijke ontwikkeling voor de zorgsector en heeft ook veel gevolgen voor alle betrokkenen zoals zorginstellingen, zorgverzekeraars, patiënten en verzekerden. We stellen in de businesscase een aantal vragen over het onderwerp aan bestuurders van zorgverzekeraar Menzis, zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, het Universitair Medisch Centrum Erasmus MC en ziekenhuis Rijnstate. Hun zienswijze op Horizontaal Toezicht komt in deze businesscase uitgebreid aan bod.

Start met typen en druk op enter om te zoeken