Gezamenlijke visie

Er is één landelijk raamwerk ontwikkeld voor Horizontaal Toezicht binnen de medisch specialistische zorg. Een belangrijke basis daarvoor is de gezamenlijke visie op Horizontaal Toezicht. In deze visie wordt duidelijk waar Horizontaal Toezicht voor staat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd.

Deze gezamenlijke visie heeft ook een communicatieve functie en is zo tijdloos mogelijk gedefinieerd. Deze visie dient ter inspiratie. Ook wordt een ambitieus beeld geschetst voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg. Verder is in deze visie een gezamenlijke definitie van Horizontaal Toezicht opgenomen en is de scope vastgelegd waar Horizontaal Toezicht zich op richt.

Start met typen en druk op enter om te zoeken