Hulpdocumenten

Op deze pagina zullen een aantal ondersteunende producten gepubliceerd worden ten behoeve van de implementatie van Horizontaal Toezicht.

Overzicht representerende zorgverzekeraars per ziekenhuis

In dit overzicht is terug te vinden wat de representerende zorgverzekeraar is per ziekenhuis/UMC. Dit betreft een voorlopige indeling.

Lijst met contactgegevens representerende zorgverzekeraars

In dit overzicht is terug te vinden wie de contactpersonen zijn per representerende zorgverzekeraar.

Instapmodel Horizontaal Toezicht in excel

Om het invullen van het instapmodel te ondersteunen is van de normen en bijbehorende niveaus ook een excelversie beschikbaar.

Landelijke risicolijst

In het definitieve Control Framework wordt gesproken over de Landelijke bruto-lijst met beheersingsdoelstellingen en risico’s. Deze lijst is als handvat opgesteld ten behoeve van de toepassing van het Control Framework in de instellingen. Dit is geen nieuwe handreiking die generiek dient te worden toegepast, maar enkel een hulpmiddel bij het benoemen van beheersingsdoelstellingen (Stap 1 Control Framework) en het identificeren van risico’s (Stap 2 Control Framework). Bij de toepassing van het Control Framework wordt er geen landelijk invulformat voorgeschreven.

In december 2017 is door het Landelijk Platform een nieuwe versie van deze lijst (versie 2018) beschikbaar gesteld. Ten opzichte van de landelijke risicolijst 2017 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

– Lijst is meer procesmatig ingedeeld in plaats van naar zorgprofielklassen

– Ontbrekende risico’s zijn zoveel mogelijk aangevuld

– De GITC’s zijn opgenomen in een apart tabblad

– De risico’s rondom dure geneesmiddelen zijn opgenomen in het tabblad “overige zorgproducten”

– Bij de verwijzing naar de bron van het risico zijn (ivm de vereenvoudiging van het onderhoud van de lijst) verwijzingen naar artikelen in regelgeving verwijderd

Start met typen en druk op enter om te zoeken