Implementatiestrategie

Om de gezamenlijke ambitie voor de uitrol van Horizontaal Toezicht waar te maken is het van belang dat ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars gezamenlijk zorgdragen voor een zorgvuldige implementatiestrategie. De implementatiestrategie maakt concreet wat het betekent als we in 2020 80% van de ziekenhuizen en UMC’s ingericht willen hebben op Horizontaal Toezicht ten aanzien van correct registreren en declareren.

De implementatiestrategie schetst de route van uitrol en invoering van Horizontaal Toezicht op twee niveaus. De implementatiestrategie maakt duidelijk hoe de invoering van Horizontaal Toezicht er in de navolgende jaren uit zal zien.

De implementatiestrategie laat ook zien welke stappen een instelling, samen met de zorgverzekeraars, moet nemen om te participeren in Horizontaal Toezicht en hoe de ontwikkelde HT-producten daarbij van dienst kunnen zijn.

implementatiestrategie

Verder gaat de implementatiestrategie in op het representatiemodel zoals toegepast zal worden bij de uitrol van HT. Tot slot wordt de landelijke organisatie van de uitrol van HT besproken. Samen met de visie vormt de implementatiestrategie dan ook de kapstok voor de overige HT-producten: de businesscase, het instapmodel en het control framework.

Start met typen en druk op enter om te zoeken