Veelgestelde vragen

Horizontaal Toezicht

Welke instellingen kunnen meedoen aan Horizontaal Toezicht?

In 2016 is er een landelijke raamwerk Horizontaal Toezicht Zorg ontwikkeld voor de medisch specialistische zorg door ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars. In februari/maart 2017 zijn deze producten besproken en vastgesteld door de besturen van NVZ, ZN en NFU. Op 12 april 2017 is tijdens een landelijk congres de aftrap gegeven voor de implementatie. Op dit moment is Horizontaal Toezicht beschikbaar voor ziekenhuizen en UMC’s. Voor deze doelgroep is ook het representatiemodel ingericht. In navolging van de medisch specialistische zorg is in de geestelijke gezondheidszorg ook een landelijk project Horizontaal Toezicht gestart. De planning is om begin 2019 de implementatie binnen deze sector te starten. Vanaf dat moment zal Horizontaal Toezicht ook beschikbaar zijn voor instellingen in de GGZ. De verwachting is dat op een later moment ook andere sectoren zullen volgen.

-

-

Instapmodel

Welke norm is nodig om als organisatie klaar te zijn voor Horizontaal Toezicht?

Een gemiddeld niveau van 3 per hoofdthema is nodig om de stap te maken naar de implementatiefase Horizontaal Toezicht. Er zijn 6 hoofdthema’s: 1. In- en externe omgeving, 2 Bedrijfsvoering, 3 Registratie en Declaratie, 4 Risico Management, 5 Monitoring en Testing, 6 Assurance. Deze hoofdthema’s zijn opgedeeld in totaal 29 normen met elk 5 niveaus. Als aanvullende eis geldt dat er bij een individuele norm geen sprake mag zijn van niveau 1.

-

Control Framework

Wanneer wordt het nieuwe Control Framework (versie 2.0)?

In september 2018 wordt het Control Framework 2.0 gepubliceerd. Daarop vooruitlopend is al een nieuwe versie ‘risicoprioritering’ gepubliceerd. Voor de risicoprioritering dient daarom dit separate document te worden gehanteerd.

-

Gepast Gebruik

Wat zijn redenen om Gepast Gebruik in de toekomst ook onder Horizontaal Toezicht te scharen?

Horizontaal toezicht is bedoeld om het toezicht efficiënter én effectiever te maken. Bij het effectiever maken van het toezicht is Gepast Gebruik een belangrijk onderwerp. De aanname is dat Gepast Gebruik geschikt is om in te brengen in HT om een aantal redenen:

– binnen Horizontaal Toezicht maken zorgverzekeraar en zorgaanbieder vooraf afspraken over de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Er is daarbij ruimte om op lokaal niveau onderwerpen te agenderen en te prioriteren (risicogericht / maatwerk);

– vooraf maken zorgverzekeraars en zorgaanbieder gezamenlijk duidelijk wat de norm is en maken hier afspraken over. Daarbij is het de bedoeling dat de zorgprofessionals van de zorgaanbieder en de medisch adviseurs van zorgverzekeraars vanuit het gezamenlijke belang vraagstukken agenderen en bespreken;

– omdat bij het invulling geven aan gepast gebruik als onderdeel van Horizontaal Toezicht niet het sanctioneren van het verleden, maar de verbetering voor de toekomst centraal staat vormt het gezamenlijk nadenken over een juiste besteding van de zorguitgaven geen bedreiging meer voor oude jaren, maar heeft dit wel een positieve invloed voor het lopende jaar en de volgende jaren;

– lokaal geagendeerde onderwerpen kunnen na een periode waarin is aangetoond dat dit inderdaad een gepast gebruik vraagstuk is op een landelijk tafel worden gedeeld. Wanneer vanuit elke lokale tafel goede voorbeelden worden ingebracht kan dit een belangrijkste landelijke stimulans worden.

-

Start met typen en druk op enter om te zoeken