Aan de slag

Er is één landelijk raamwerk ontwikkeld voor Horizontaal Toezicht. Dit raamwerk bevat een aantal producten die de daadwerkelijke invoering gaan ondersteunen. Ook opleidingen en HT-tooling ondersteunen invoering.

Implementatieplan

In het Implementatieplan is uitgewerkt hoe de landelijke implementatie van Horizontaal Toezicht in de GGZ en de implementatie per organisatie moet gaan verlopen. De implementatiestrategie schetst de route van uitrol en invoering van Horizontaal Toezicht in de MSZ.

Afwegingskader

Het Afwegingskader bevat uitgangspunten, principes en voorbeelden die voor zorginstellingen een goede en objectieve afweging faciliteren om al dan niet over te stappen op Horizontaal Toezicht.

Instapmodel

Het instapmodel is een instrument om het volwassenheidsniveau van een organisatie te bepalen ten aanzien van governance, risicomanagement en compliance, door middel van een vertaling van randvoorwaarden naar toetsbare normen.

Control Framework

Het Control Framework is een gestructureerd beheersingskader dat in de parktijk de uitvoering van Horizontaal Toezicht faciliteert.

Opleidingen

Het is van groot belang dat management en professionals van zorgverzekeraars en zorgaanbieders opgeleid worden in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht en dit ook weten te vertalen naar de eigen organisatie.

HT-tooling

Er is software beschikbaar om de verantwoording naar de representerende zorgverzekeraar op basis van Horizontaal Toezicht zo efficiënt mogelijk in te richten. Dit is de HT-tooling.