Het belang van opleiden

Het is van groot belang dat management en professionals van zorgverzekeraars en zorgaanbieders opgeleid worden in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht en dit ook weten te vertalen naar de eigen organisatie.

Opleidingen

Het landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg en Amsterdam UMC presenteren een scholingsaanbod Horizontaal Toezicht voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Deze opleiding is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU). Kennis en ‘best practices’ vanuit instellingen en zorgverzekeraars worden gecombineerd met de onderwijskundige kwaliteiten van Amsterdam UMC.

Informatie

Het is van groot belang dat management en professionals van zorgverzekeraars en zorgaanbieders opgeleid worden in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht en dit ook weten te vertalen naar de eigen organisatie. De opleiding is dan ook zo praktisch mogelijk opgezet. Zo zal tijdens de opleiding de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar getraind worden en zullen praktische handvatten gegeven worden om Horizontaal Toezicht in de eigen organisatie te implementeren. Ook de Soft Controls komen aan bod. Verder leren deelnemers het landelijke raamwerk Horizontaal Toezicht (zoals het Instapmodel en Control Framework) toe te passen binnen de eigen organisatie en wordt nagedacht over de impact op de organisatie van de zorgverzekeraar. Er worden een 4-daagse opleiding en een incompany scholingsdag aangeboden.

Zowel de 4-daagse opleiding als de incompany scholingsdag is gebaseerd op het principe van Team Based Learning. Dit is een werkvorm waarin leren plaatsvindt aan de hand van echte casuïstiek in kleine groepen. Hierdoor krijgen de doelgroepen inzicht in elkaars werkzaamheden, zodat het leerrendement groot is.

4-daagse opleiding

De 4-daagse opleiding richt zich op professionals van zorgverzekeraars (zoals projectmanagers, programmamanagers, reviewleiders en controlespecialisten) en professionals van ziekenhuizen, UMC’s en GGZ-aanbieders (zoals medewerkers van de afdelingen Zorgcontrol, Zorgadministratie, Planning & Control en projectmanagers, programmamanagers en interne accountants/auditors). Er is een fantastisch programma samengesteld, waarin u meegenomen wordt in alle elementen van Horizontaal Toezicht. Ook leert u de ontwikkelde producten toepassen binnen uw eigen organisatie.

Na vijf zeer succesvolle 4-daagse opleidingen in 2018, 2019 en 2020 start in het voorjaar van 2021 de zesde opleidingsronde Horizontaal Toezicht. Vanwege de corona-maatregelen vindt deze opleidingsronde digitaal (Teams) plaats. De opleidingsdagen zijn: 10 mei, 26 mei, 16 juni en 24 juni 2021.

Inschrijven kan hier

Naast de inzet van een groep deskundige docenten vanuit de ziekenhuizen, UMC’s, GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars zijn er tijdens deze opleiding ook diverse bijdragen (discussies of lezingen) van betrokkenen uit het veld. Ter illustratie: tijdens vorige opleidingsrondes waren er bijdragen van Kees Hamster (VGZ), David Voetelink (Erasmus MC), Marcel Kuin (Antonius Zorggroep), Bas Jurling (NZa), Sandra Hermsen (Rijnstate), Martijn Kerver (VGZ), Henk Soutendijk (Erasmus MC), Geert Groenenboom (Zilveren Kruis), Jaap Wijnker (WeDoTrust), Mark van der Schrier (KPMG) en Dennis Utermark (KPMG).

Prijs

  • 4-daagse opleiding (digitaal): €  2.250,-

Prijs is vrijgesteld van BTW.

Incompany scholingsdag (op aanvraag)

De incompany scholingsdag richt zicht op zorgverleners (medisch specialisten en verpleegkundigen), dbc-contactpersonen, dbc-coördinatoren/adviseurs/medewerkers, dbc-accountmanagers, stafadviseurs, auditors, controllers, medewerkers medische administratie, doktersassistenten, hoofden zorgadministratie, managers bedrijfsvoering en sectordirecteuren (financieel).

We komen graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek om zo samen tot een op maat gemaakt programma voor uw organisatie te komen. Meer informatie kunt u vinden via: Amsterdam UMC, Locatie VUmc – Horizontaal Toezicht Zorg incompany scholing

Accreditatie kan aangevraagd worden bij de NBA (accountants), ABAN (medisch specialisten) en V&VN (verpleegkundigen).

Prijs

  • Incompany scholingsdag: op aanvraag

Contactpersonen

Neem contact met ons op via: horizontaaltoezichtzorg-vumcac@vumc.nl

Gerda Blom

Coördinator onderwijs Zorgadministratie (plaatsvervangend Coördinator onderwijs Horizontaal Toezicht Zorg)

Namens: Amsterdam UMC

Johan Joosse

Programma- en projectmanager Health Information Management

Namens: Amsterdam UMC

Caroline van Vliet

Coördinator onderwijs Horizontaal Toezicht Zorg

Namens: Amsterdam UMC