Het belang van opleiden

Het is van groot belang dat management en professionals van zorgverzekeraars en zorgaanbieders opgeleid worden in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht en dit ook weten te vertalen naar de eigen organisatie.

Opleidingen

Het landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg en Amsterdam UMC presenteren een scholingsaanbod Horizontaal Toezicht voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Deze opleiding is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse ggz (dNggz), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU). Kennis en ‘best practices’ vanuit instellingen en zorgverzekeraars worden gecombineerd met de onderwijskundige kwaliteiten van Amsterdam UMC.

Informatie

Het is van groot belang dat management en professionals van zorgverzekeraars en zorgaanbieders opgeleid worden in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht en dit ook weten te vertalen naar de eigen organisatie. De opleiding is dan ook zo praktisch mogelijk opgezet. Zo zal tijdens de opleiding de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar getraind worden en zullen praktische handvatten gegeven worden om Horizontaal Toezicht in de eigen organisatie te implementeren. Ook de Soft Controls komen aan bod. Verder leren deelnemers het landelijke raamwerk Horizontaal Toezicht (zoals het Instapmodel en Control Framework) toe te passen binnen de eigen organisatie en wordt nagedacht over de impact op de organisatie van de zorgverzekeraar. Er worden een 4-daagse opleiding en een incompany scholingsdag aangeboden.

Zowel de 4-daagse opleiding als de incompany scholingsdag is gebaseerd op het principe van Team Based Learning. Dit is een werkvorm waarin leren plaatsvindt aan de hand van echte casuïstiek in kleine groepen. Hierdoor krijgen de doelgroepen inzicht in elkaars werkzaamheden, zodat het leerrendement groot is.

Benieuwd naar ervaringen?

Op een van de terugkomdagen vroegen we drie deelnemers hoe zij de opleiding hebben ervaren. Wat heeft het hen opgeleverd op het gebied van samenwerking en verbinding? En hoe heeft het hen geholpen bij de uitrol van Horizontaal Toezicht in de eigen organisatie?

Lees meer

4-daagse opleiding

De 4-daagse opleiding richt zich op professionals van zorgverzekeraars (zoals projectmanagers, programmamanagers, reviewleiders en controlespecialisten) en professionals van ziekenhuizen, UMC’s en GGZ-aanbieders (zoals medewerkers van de afdelingen Zorgcontrol, Zorgadministratie, Planning & Control en projectmanagers, programmamanagers en interne accountants/auditors). Er is een fantastisch programma samengesteld, waarin u meegenomen wordt in alle elementen van Horizontaal Toezicht. Ook leert u de ontwikkelde producten toepassen binnen uw eigen organisatie. Download hier de flyer.

4-daagse opleiding voorjaar 2024

Na negen zeer succesvolle 4-daagse opleidingen in de periode 2018-2023 zal in het voorjaar van 2024 de tiende opleidingsronde Horizontaal Toezicht Zorg plaatsvinden. De opleiding zal plaatsvinden in het Van der Valk Hotel Veenendaal. De opleidingsdagen zijn: 8 mei, 10 juni, 27 en 28 juni 2024. Lesdag 3 en 4 vinden aaneengesloten plaats waarbij een overnachting mogelijk is. Prijs: 2.850 euro (excl. overnachting, incl. diner lesdag 3). Prijs is vrijgesteld van BTW. Meerkosten bij overnachting: 180 euro (1-persoonskamer, incl. ontbijt).

Inschrijven kan hier

Naast de inzet van een groep deskundige docenten vanuit de ziekenhuizen, UMC’s, GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars zijn er tijdens deze opleiding ook diverse bijdragen (discussies of lezingen) van betrokkenen uit het veld. Ter illustratie: tijdens de opleidingsronde in het voorjaar van 2021 waren er bijdragen van Kees Hamster (VGZ), Paul Boomkamp (Erasmus MC), Marcel Kuin (Antonius Zorggroep), Bas Jurling (NZa), Elisa Jansen (CWZ), Rianne Poels (Radboud), Christiaan Hameeteman (PwC), Marco Verheul (Dimence Groep), Louis van Vliet (Emergis) en Cornelis Jan Diepeveen (Landelijk platform Horizontaal Toezicht).

Incompany scholingsdag (op aanvraag)

De incompany scholingsdag richt zicht op zorgverleners (medisch specialisten en verpleegkundigen), dbc-contactpersonen, dbc-coördinatoren/adviseurs/medewerkers, dbc-accountmanagers, stafadviseurs, auditors, controllers, medewerkers medische administratie, doktersassistenten, hoofden zorgadministratie, managers bedrijfsvoering en sectordirecteuren (financieel).

We komen graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek om zo samen tot een op maat gemaakt programma voor uw organisatie te komen. Meer informatie kunt u vinden via: Amsterdam UMC, Locatie VUmc – Horizontaal Toezicht Zorg incompany scholing

Accreditatie kan aangevraagd worden bij ABAN (medisch specialisten) en V&VN (verpleegkundigen).

Prijs

  • Incompany scholingsdag: op aanvraag

Contactpersonen

Neem contact met ons op via: healthinformationmanagement@amsterdamumc.nl

Gerda Blom

Coördinator onderwijs Zorgadministratie

Namens: Amsterdam UMC

Demi Tuijp

Coördinator onderwijs Health Information Management

Namens: Amsterdam UMC

Caroline van Vliet

Coördinator onderwijs Horizontaal Toezicht Zorg

Namens: Amsterdam UMC

Docenten

Cornelis Jan Diepeveen

Namens: NVZ, dNggz, ZN, NFU

Anais Dufour

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Namens: NVZ

Laura Elferink

VGZ

Namens: ZN

Ernest d’Haens

CWZ

Namens: NVZ

Jitse Kok

Zilveren Kruis

Namens: ZN

Rianne Poels

Radboudumc

Namens: NFU