Doelen

Het hoofddoel van Horizontaal Toezicht is een efficiënter én effectiever toezicht op de rechtmatigheid van de zorguitgaven.

De inhoudelijke ambitie van Horizontaal Toezicht is samen te vatten in de volgende 5 thema’s:

Vertrouwen als basis

Vertrouwen is het fundament van de samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De representerende zorgverzekeraar is een meedenkend en positief kritisch klankbord voor de zorgaanbieder. Samen geven zorgverzekeraars en zorgaanbieders invulling aan hun verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een gepaste besteding van de zorguitgaven.

 

Administratieve lasten aanzienlijk verminderd

De administratieve lasten voor behandelaren zijn aanzienlijk verminderd. De controles die voorheen na betaling werden uitgevoerd zijn vervangen door goede afspraken en beheersing aan de voorkant van de proces. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken proactief samen aan het voorkomen en afschaffen van overbodige wet- en regelgeving.

 

Bedrijfsvoering op orde

Organisaties hebben hun bedrijfsvoering op orde. Registraties vinden ‘First time right’ plaats. De interne beheersing van zorgaanbieders is aantoonbaar en inzichtelijk voor de representerende zorgverzekeraar. Zorgverzekeraar hebben een ef ciënt en effectief werkend representatiemodel ingericht.

 

Direct inzicht in zorguitgaven

Samenwerking In de hele keten van verantwoording leidt tot veel eerder inzicht in de zorguitgaven. In de jaarrekeningen zijn geen grote onzekerheden meer. De cliënt, maatschappij en politiek weten in een vroeg stadium wat de uitgaven zijn geweest.

 

Gepast gebruik van zorg

Transparantie over Gepast Gebruik van zorg is toegenomen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn met elkaar in gesprek over waardegerichte zorg. Waar mogelijk ondersteunen de zorgverzekeraars in het aanleveren van goede benchmarkinformatie.