Initiatiefnemers

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, De Nederlandse ggz, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Zorgverzekeraars Nederland zijn een gezamenlijke landelijk traject gestart in het kader van Horizontaal Toezicht Zorg.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. De NVZ behartigt de belangen van haar leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak.

De Nederlandse ggz

De Nederlandse ggz is de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De Nederlandse ggz zet in op belangenbehartiging, netwerkorganisatie en kennisdeling.

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (umc’s) in Nederland. De NFU heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de umc’s.

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.