Bestuurlijke commissie en landelijke overleggen GGZ & MSZ

Per 2021 is de governance van de HT-samenwerking aangepast. De bestuurlijke commissie HT MSZ en HT GGZ zijn samengevoegd. Het landelijk platform HT MSZ en HT GGZ wordt heringedeeld in een beleidsoverleg HT en een vaktechnisch overleg HT.

                                          Organogram

Bestuurlijke commissie HT

De gezamenlijke opdrachtgevers (NVZ, NFU, ZN voor de MSZ en dNggz en ZN voor de GGZ) worden vertegenwoordigd in een Bestuurlijke commissie HT. De bestuurlijke commissie bestaat uit bestuurders van ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zorgverzekeraars. Ook de NZa maakt deel uit van de Bestuurlijke commissie HT.

Paul Boomkamp

Lid

Erasmus Medisch Centrum

Namens: NFU

Juliette van Eerd

Lid

GGZ Breburg

Namens: De Nederlandse ggz

Olivier Gerrits

Lid

Zilveren Kruis

Namens: ZN

Kees Hamster

Lid

VGZ

Namens: ZN

Bas Jurling

Lid

Nederlandse Zorgautoriteit

Namens: NZa

Marcel Kuin

Lid

Antonius Zorggroep

Namens: NVZ

Fred Pijls

Lid

GGZ Oost Brabant

Namens: De Nederlandse ggz

Dirk Jan Sloots

Lid

Menzis

Namens: ZN

Begeleidingscommissie HT

In de begeleidingscommissie zitten de beleidsadviseurs van de brancheorganisaties. In de oorspronkelijke governance is dit overleg voor de MSZ al ingesteld. De begeleidingscommissie richt zich op de randvoorwaardelijke zaken. Ook heeft de begeleidingscommissie een voorbereidende en faciliterende rol voor het beleidsoverleg, het vaktechnisch overleg en de bestuurlijke commissie.

Cornelis Jan Diepeveen

Voorzitter

Namens: NVZ, dNggz, ZN, NFU

Brenda van den End

NVZ

Namens: NVZ

Sacha Jacobs

ZN

Namens: ZN

Alex Martinius

De Nederlandse ggz

Namens: De Nederlandse ggz

Anne Pino

ZN

Namens: ZN

Wievenlien Punt

NVZ

Namens: NVZ

Hanna Toornstra

NFU

Namens: NFU

Beleidsoverleg HT

De kerntaak van het beleidsoverleg is het verbeteren en onderhouden van de landelijke HT-producten en waar nodig opstellen van handvatten die het HT-beleid duiden. Het beleidsoverleg doet waar nodig voorstellen om beleidskaders aan te passen en zorgt voor de jaarlijkse update van het landelijk raamwerk.

Danielle Breijs-Poen

VGZ

Namens: ZN

Annalize Buurman-Roseboom

a.s.r.

Namens: ZN

Cornelis Jan Diepeveen

Voorzitter

Namens: NVZ, dNggz, ZN, NFU

Anais Dufour

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Namens: NVZ

Brenda van den End

NVZ

Namens: NVZ

René de Graaf

Pro Persona

Namens: De Nederlandse ggz

Ernest d’Haens

Maartenskliniek

Namens: NVZ

Sacha Jacobs

ZN

Namens: ZN

Hedzer de Jong

Menzis

Namens: ZN

Mark Klein Gunnewiek

Zilveren Kruis

Namens: ZN

Erik Kramer

Gelre Ziekenhuizen

Namens: NVZ

Erik Langeveld

Nederlandse Zorgautoriteit

Namens: NZa

Alex Martinius

De Nederlandse ggz

Namens: De Nederlandse ggz

Anne Pino

ZN

Namens: ZN

Wievenlien Punt

NVZ

Namens: NVZ

Sandra Schuiten

Leids Universitair Medisch Centrum

Namens: NFU

Eelco Steen

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Namens: NFU

Patricia van Tol

Spaarne Gasthuis

Namens: NVZ

Hanna Toornstra

NFU

Namens: NFU

Louis van Vliet

Emergis

Namens: De Nederlandse ggz

Dimphie Weijters

CZ

Namens: ZN

Saskia Welting

GGZ Oost Brabant

Namens: De Nederlandse ggz

Vaktechnisch overleg HT

De kerntaak van het vaktechnisch overleg is het gezamenlijke bespreken van inhoudelijke vraagstukken binnen bestaande HT-kaders en het op positieve en samenbindende manier delen van kennis en ervaring. Doel van dit overleg is het eenduidig en goed gebruik van de HT-producten. Het vaktechnisch overleg kan onderwerpen aandragen bij het beleidsoverleg die naar hun inschatting een beleidsmatige doorontwikkeling nodig. Ook zullen er met een nog af te stemmen regelmaat sectorspecifieke overleggen plaatsvinden.

Funda Akça-Gezer

Dimence Groep

Namens: De Nederlandse ggz

Danielle Breijs-Poen

VGZ

Namens: ZN

Joanne Cipusev

ONVZ

Namens: ZN

Ellemarieke Compier

Erasmus Medisch Centrum

Namens: NFU

Cornelis Jan Diepeveen

Voorzitter

Namens: NVZ, dNggz, ZN, NFU

Brenda van den End

NVZ

Namens: NVZ

Guus Groenewoud

Zorg en Zekerheid

Namens: ZN

Michiel Hermsen

Noordwest Ziekenhuisgroep

Namens: NVZ

Sacha Jacobs

ZN

Namens: ZN

Elisa Jansen

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Namens: NVZ

Hedzer de Jong

Menzis

Namens: ZN

Koen Keijzer

Arkin

Namens: De Nederlandse ggz

Mark Klein Gunnewiek

Zilveren Kruis

Namens: ZN

Fleur van der Knaap

DSW

Namens: ZN

Erik Langeveld

Nederlandse Zorgautoriteit

Namens: NZa

Rick Lantink

GGZ Centraal

Namens: De Nederlandse ggz

Alex Martinius

De Nederlandse ggz

Namens: De Nederlandse ggz

Maurice Ober

Ikazia Ziekenhuis

Namens: NVZ

Anne Pino

ZN

Namens: ZN

Rianne Poels

Radboudumc

Namens: NFU

Wievenlien Punt

NVZ

Namens: NVZ

Grace Ramkisoen

Parnassia Groep

Namens: De Nederlandse ggz

Ronald van der Salm

GGZ Rivierduinen

Namens: De Nederlandse ggz

Judith Schuurman

St. Anna Zorggroep

Namens: NVZ

Hanna Toornstra

NFU

Namens: NFU

José Visser-van Hutten

GGZ Delfland

Namens: De Nederlandse ggz

Dimphie Weijters

CZ

Namens: ZN