Landelijke overlegstructuur Horizontaal Toezicht Zorg

Landelijk werken de partijen samen aan de verdere ontwikkeling van Horizontaal Toezicht Zorg.

                                          Organogram

Bestuurlijke commissie HT

De gezamenlijke opdrachtgevers (NVZ, dNggz, NFU, ZN) worden vertegenwoordigd in een Bestuurlijke commissie HT, bestaand uit bestuurders van ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zorgverzekeraars. Ook de NZa neemt deel aan de bestuurlijke commissie HT. De Bestuurlijke commissie HT beoordeelt of de uitrol van Horizontaal Toezicht op koers ligt en of de werkzaamheden van het de landelijke overleggen aan de verwachtingen voldoet. Nieuwe eindproducten van het Landelijk platform HT worden besproken in de Bestuurlijke commissie HT die hierover een eindadvies formuleert richting de besturen van de brancheorganisaties. Wanneer er geen sprake is van nieuwe eindproducten kan de Bestuurlijke commissie zelf besluiten nemen.

Kees Hamster

Voorzitter

VGZ

Namens: Zorgverzekeraars Nederland

Jan Berkelmans

Lid

ONVZ

Namens: Zorgverzekeraars Nederland

Wouter Boogaard

Lid

Dienst Justitiële Inrichtingen

Namens: Dienst Justitiële Inrichtingen, ministerie van J&V

Paul Boomkamp

Lid

Erasmus Medisch Centrum

Namens: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Bas Jurling

Lid

Nederlandse Zorgautoriteit

Namens: Nederlandse Zorgautoriteit

Fred Pijls

Lid

GGZ Oost Brabant

Namens: De Nederlandse ggz (GGZ)

Dirk Jan Sloots

Lid

Menzis

Namens: Zorgverzekeraars Nederland

IJsbrand Schouten

VieCuri Medisch Centrum

Namens: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Begeleidingscommissie HT

In de begeleidingscommissie HT zitten de beleidsadviseurs van de brancheorganisaties. De begeleidingscommissie HT richt zich op de randvoorwaardelijke zaken. Ook heeft de begeleidingscommissie HT een voorbereidende en faciliterende rol voor het Landelijk platform HT en de Bestuurlijke commissie HT.

Cornelis Jan Diepeveen

Voorzitter

Namens: NVZ, dNggz, ZN, NFU

Brenda van den End

NVZ

Namens: NVZ

Sacha Jacobs

ZN

Namens: ZN

Lucia Körschner

dNggz

Namens: dNggz

Anne Pino

ZN

Namens: ZN

João Tomasoa

DJI

Namens: DJI

Marian van der Wal

NFU

Namens: NFU

Landelijk platform HT

Het Landelijk platform HT richt zich op het verbeteren en onderhouden van de landelijke HT-producten. Ook stelt het Landelijk platform HT handvatten op die het HT-beleid duiden. Het Landelijk platform HT doet waar nodig voorstellen doen om beleidskaders aan te passen en zorgt voor de jaarlijkse update van het landelijk raamwerk. Het Landelijk platform HT kan voor haar taken werkgroepen inrichten.

Cornelis Jan Diepeveen

Voorzitter

Namens: NVZ, dNggz, ZN, NFU

Danielle Breijs-Poen

VGZ

Namens: ZN

Ellemarieke Compier

Erasmus Medisch Centrum

Namens: NFU

Anais Dufour

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Namens: NVZ

Brenda van den End

NVZ

Namens: NVZ

Sacha Jacobs

ZN

Namens: ZN

Elisa Jansen

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Namens: NVZ

Jitse Kok

Zilveren Kruis

Namens: ZN

Lucia Körschner

dNggz

Namens: dNggz

Erik Langeveld

Nederlandse Zorgautoriteit

Namens: NZa

Rick Lantink

GGZ Centraal

Namens: dNggz

Esther van Liempt

CZ

Namens: ZN

Anne Pino

ZN

Namens: ZN

Rianne Poels

Radboudumc

Namens: NFU

Wievenlien Punt

NVZ

Namens: NVZ

Ronald van der Salm

GGZ Rivierduinen

Namens: dNggz

João Tomasoa

DJI

Namens: DJI

Marian van der Wal

NFU

Namens: NFU

Saskia Welting

GGZ Breburg

Namens: dNggz

Het landelijk platform HT kan een (vaktechnische) commissie instellen voor specifieke casuïstiek ingeval een zorgaanbieders en representerende zorgverzekeraar er samen niet uitkomen. Bij unanimiteit van de commissie is de uitspraak bindend. Bij geen unanimiteit doet Bestuurlijke commissie HT een bindende uitspraak.

Werkgroepen

Het Landelijke platform HT kan werkgroepen inrichten. Op dit moment zijn 4 werkgroepen actief:

  • Werkgroep Evaluatie Fase F
  • Werkgroep HT en het zorgprestatiemodel
  • Werkgroep Control Framework 6.0