Hier staan we

In 2017 is de aftrap gegeven voor de implementatie van Horizontaal Toezicht in de ziekenhuiszorg. In 2019 volgde de geestelijke gezondheidszorg. Het landelijk platform HT monitort de invoering van Horizontaal Toezicht.

Ambitie MSZ & GGZ

Het is de gezamenlijke ambitie van NFU, NVZ en ZN om in 2020 80% van de ziekenhuizen en UMC’s ingericht te hebben op Horizontaal Toezicht. De Nederlandse ggz en ZN hebben de gezamenlijke ambitie om per 2022 50% van de Zvw-omzet in de ggz te verantwoorden op basis Horizontaal Toezicht.

Cases

Lees hier onze voorbeelden uit de praktijk.

Stand van zaken

Het landelijk platform monitort de invoering van Horizontaal Toezicht. Op deze pagina ziet u een overzicht van de stand van zaken per ziekenhuis en GGZ-instelling.