Gezamenlijke visie

De gezamenlijke visie op Horizontaal Toezicht is een belangrijke basis voor het landelijk raamwerk.

Gezamenlijke visie FZ

In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 zijn afspraken gemaakt om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg te waarborgen. Hierin is Horizontaal Toezicht benoemd om te werken naar een procesgerichte manier van verantwoorden.

De FZ sluit zich per 2023 aan bij het landelijk raamwerk wat al eerder is ontwikkeld voor Horizontaal Toezicht binnen de MSZ en GGZ. De FZ heeft in januari 2023 ook haar eigen visie vastgesteld. In deze visie wordt duidelijk waar Horizontaal Toezicht in de FZ voor staat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd.

Deze visie dient ter inspiratie. Ook wordt een ambitieus beeld geschetst voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de FZ. Verder is in deze visie een gezamenlijke definitie van Horizontaal Toezicht opgenomen en is de scope vastgelegd waar Horizontaal Toezicht zich op richt.

Gezamenlijke visie GGZ

Een door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gedragen, toegankelijk en laagdrempelig visiestuk vastgesteld in juli 2018, maakt duidelijk waar Horizontaal Toezicht voor staat, welke kansen dit biedt en waarom invoering hiervan van meerwaarde is voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De visie geeft de ambitie weer voor 2022 en geeft antwoord op vragen als:

  • Waarom Horizontaal Toezicht?
  • Wat houdt het in?
  • Voor wie is het bedoeld?
  • Wat heb je eraan?
  • Wat is de ambitie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders?

Gezamenlijke visie MSZ

Er is één landelijk raamwerk ontwikkeld voor Horizontaal Toezicht binnen de medisch specialistische zorg. Een belangrijke basis daarvoor is de gezamenlijke visie op Horizontaal Toezicht die in maart 2017 is vastgesteld. In deze visie wordt duidelijk waar Horizontaal Toezicht voor staat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd.

Deze visie dient ter inspiratie. Ook wordt een ambitieus beeld geschetst voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg. Verder is in deze visie een gezamenlijke definitie van Horizontaal Toezicht opgenomen en is de scope vastgelegd waar Horizontaal Toezicht zich op richt.