Gezamenlijke visie

De gezamenlijke visie op Horizontaal Toezicht is een belangrijke basis voor het landelijk raamwerk.

Gezamenlijke visie MSZ

Er is één landelijk raamwerk ontwikkeld voor Horizontaal Toezicht binnen de medisch specialistische zorg. Een belangrijke basis daarvoor is de gezamenlijke visie op Horizontaal Toezicht die in maart 2017 is vastgesteld. In deze visie wordt duidelijk waar Horizontaal Toezicht voor staat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd.

Deze visie dient ter inspiratie. Ook wordt een ambitieus beeld geschetst voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg. Verder is in deze visie een gezamenlijke definitie van Horizontaal Toezicht opgenomen en is de scope vastgelegd waar Horizontaal Toezicht zich op richt.

Gezamenlijke visie GGZ

Een door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gedragen, toegankelijk en laagdrempelig visiestuk vastgesteld in juli 2018, maakt duidelijk waar Horizontaal Toezicht voor staat, welke kansen dit biedt en waarom invoering hiervan van meerwaarde is voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De visie geeft de ambitie weer voor 2022 en geeft antwoord op vragen als:

  • Waarom Horizontaal Toezicht?
  • Wat houdt het in?
  • Voor wie is het bedoeld?
  • Wat heb je eraan?
  • Wat is de ambitie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders?