Ambitie

Het is de gezamenlijke ambitie van NFU, NVZ en ZN om in 2020 80% van de ziekenhuizen en UMC’s ingericht te hebben op Horizontaal Toezicht. De Nederlandse ggz en ZN hebben de gezamenlijke ambitie om per 2022 50% van de Zvw-omzet in de ggz te verantwoorden op basis Horizontaal Toezicht.

Ambitie MSZ

In 2017 is de gezamenlijke ambitie vastgesteld om in 2020 80% van de ziekenhuizen en UMC’s ingericht te hebben op Horizontaal Toezicht. Concreet betekent dit dat 80% van de ziekenhuizen dan per 2021 zou moeten verantwoorden op basis van Horizontaal Toezicht. De voorlopige teller staat op 42 van de 75 ziekenhuizen die per 2021 verantwoorden op basis van Horizontaal Toezicht. De brancheorganisaties werken aan een herijking van de ambitie, met als doel binnen afzienbare tijd alle ziekenhuizen en umc’s over te laten zijn op Horizontaal Toezicht.

Ambitie GGZ

In 2019 is de gezamenlijke ambitie vastgesteld om per 2022 50% van de Zvw-omzet te verantwoorden op basis Horizontaal Toezicht. Een verdere uitwerking en concretisering hiervan is opgenomen in het Implementatieplan Horizontaal Toezicht GGZ. Het ziet er naar uit dat deze ambitie gehaald gaat worden voor de ggz.