Ambitie

Het is de gezamenlijke ambitie van NFU, NVZ en ZN om in 2020 80% van de ziekenhuizen en UMC’s ingericht te hebben op Horizontaal Toezicht. De Nederlandse ggz en ZN hebben de gezamenlijke ambitie om per 2022 50% van de Zvw-omzet in de ggz te verantwoorden op basis Horizontaal Toezicht.

Ambitie MSZ

In 2017 is de gezamenlijke ambitie vastgesteld om in 2020 80% van de ziekenhuizen en UMC’s ingericht te hebben op Horizontaal Toezicht. Inmiddels staat de teller staat op 58 van de 75 ziekenhuizen (77%) die verantwoorden op basis van Horizontaal Toezicht. De brancheorganisaties hebben inmiddels afgesproken dat binnen afzienbare tijd alle ziekenhuizen en UMC’s over moeten zijn op Horizontaal Toezicht.

Ambitie GGZ

In 2019 is de gezamenlijke ambitie vastgesteld om per 2022 50% van de Zvw-omzet te verantwoorden op basis Horizontaal Toezicht. Een verdere uitwerking en concretisering hiervan is opgenomen in het Implementatieplan Horizontaal Toezicht GGZ. Wat betreft omzet is deze ambitie gehaald (de grootste GGZ-instellingen zijn inmiddels over op Horizontaal Toezicht).

Zorgaanbieders en GGZ-aanbieders hebben in 2023 afgesproken dat HT kan worden ingezet voor GGZ-zorginstellingen die aan een aantal specifieke kenmerken voldoen. Deze zorginstellingen zullen actief gestimuleerd worden om over te gaan op HT. De kenmerken waar deze aanbieders aan voldoen:

  1. Zorgaanbieder heeft een Zvw-omzet ggz van boven de € 50 miljoen (waarbij gezien de omvang van de organisatie verondersteld wordt dat aan de drie voorwaarden wordt voldaan), of:
  2. Zorgaanbieders heeft een Zvw-omzet ggz van boven de € 30 miljoen en er is sprake van:

1. voldoende volwassenheid van de derde lijn. Onder voldoende wordt verstaan dat er minimaal sprake is van een ‘tweede lijn plus’ volgens het handvat volwassenheid derde lijn, en;

2. voldoende capaciteit om de overgang naar HT waar te maken (denk aan een projectteam met de juiste deskundigheid en voldoende gereserveerde tijd), en;

3. een effectieve PDCA-cyclus binnen de organisatie met een duidelijke governance om de HT-stappen te doorlopen.

Op basis van cijfers uit 2019 constateren we dat het in ieder geval gaat om 29 ggz-instellingen met een Zvw-omzet van boven de € 30 miljoen. Van deze instellingen zijn inmiddels 19 over op Horizontaal Toezicht.

Ggz-zorgaanbieders met een Zvw-omzet ggz van onder de € 30 miljoen worden niet actief gestimuleerd, maar het staat deze zorgaanbieders vrij om bij het voldoen aan de genoemde voorwaarden, hierover alsnog in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar.

Ambitie FZ

Dienst Justitiële Inrichtingen (de zorgverzekeraars van de FZ) en de FZ-zorgaanbieders hebben de gezamenlijke ambitie om per 2025 50% van de FZ-omzet te verantwoorden op basis Horizontaal Toezicht. Voor een concrete invulling van deze ambitie zou dit betekenen dat de 24 grootste forensische zorgaanbieders over moeten zijn op HT en zich per 2025 verantwoorden door middel van Horizontaal Toezicht.