Downloads

Landelijke raamwerk

Producten

Gezamenlijke visie, klik hier voor meer informatie

Implementatiestrategie, klik hier voor meer informatie

Businesscase, klik hier voor meer informatie

Instapmodel (versie 2.0), klik hier voor meer informatie

Control Framework (versie 2.0), klik hier voor meer informatie

Hulpdocumenten

Handvat ITGC’s, Handvat voor toepassing IT General Controls en beheersmaatregelen met een IT-component binnen Horizontaal Toezicht

Voorbeelden Risicoprioritering, drie ziekenhuizen leggen uit hoe zij de risicoprioritering hebben toegepast binnen hun Control Framework.

Normen Instapmodel in Excel, behorende bij Instapmodel 2.0, versie 17 juli 2018. Om het invullen van het instapmodel te ondersteunen is van de normen en bijbehorende niveaus ook een Excelversie beschikbaar.

Landelijke lijst met beheersingsdoelstellingen en risico’s, versie 2018. Deze lijst is als handvat opgesteld ten behoeve van de toepassing van het Control Framework in de instellingen. Dit is geen nieuwe handreiking die generiek dient te worden toegepast, maar enkel een hulpmiddel bij het benoemen van beheersingsdoelstellingen (Stap 1 Control Framework) en het identificeren van risico’s (Stap 2 Control Framework). Bij de toepassing van het Control Framework wordt er geen landelijk invulformat voorgeschreven.

Overzicht representerende zorgverzekeraar per ziekenhuis, versie augustus 2018. In dit overzicht is terug te vinden wie de representerende zorgverzekeraar is per ziekenhuis/UMC. Dit betreft een voorlopige indeling.

Lijst met contactgegevens representerende zorgverzekeraars, versie augustus 2018. In dit overzicht zijn de contactpersonen per representerende zorgverzekeraar opgenomen.

Archief

Instapmodel (versie 1.0). Dit betreft de eerste versie van het Instapmodel. Inmiddels is er een versie 3.0 beschikbaar.

Instapmodel (versie 2.0). Dit betreft de eerste versie van het Instapmodel. Inmiddels is er een versie 3.0 beschikbaar.

Normen Instapmodel in Excel (versie 1.0). Inmiddels is ook versie 3.0 in Excel beschikbaar.

Normen Instapmodel in Excel (versie 2.0). Inmiddels is ook versie 3.0 in Excel beschikbaar.

Landelijke lijst met beheersingsdoelstellingen en risico’s, versie 2017. Inmiddels is de 2018-versie beschikbaar.

Risicoprioritering (is onderdeel geworden van Control Framework 2.0)

Control Framework (versie 1.0). Dit betreft de eerste versie van het Control Framework. Inmiddels is er een versie 3.0 beschikbaar

Control Framework (versie 2.0). Dit betreft de eerste versie van het Control Framework. Inmiddels is er een versie 3.0 beschikbaar

Horizontaal Toezicht

Achtergronddocumenten

Presentaties Regiobijeenkomst LUMC Leiden 4 juli 2019

A. Presentatie praktijk LUMC en Zorg en Zekerheid

B. Presentatie landelijke stand van zaken

C. Presentatie standaard HT-jaar

D. Presentatie workshop 1: Beheersmaatregelen & Assurance

E. Presentatie workshop 2: ITGC’s

 

Presentaties Regiobijeenkomst Zilveren Kruis Zwolle 25 juni 2019

A. Presentatie praktijk Zilveren Kruis en VUmc

B. Presentatie landelijk stand van zaken

C. Presentatie standaard HT-jaar

D. Presentatie workshop 1: Beheersmaatregelen & Assurance

E. Presentatie workshop 2: ITGC’s

 

Presentaties Regiobijeenkomst JBZ Den Bosch Eindhoven 17 juni 2019

A. Presentatie landelijk stand van zaken

B. Presentatie workshop 1: Beheersmaatregelen & Assurance

C. Presentatie workshop 2: ITGC’s

 

Presentaties Regiobijeenkomst VGZ Eindhoven 31 oktober 2018

A. Presentatie regiobijeenkomst VGZ (totaal plenair deel)

B. Presentatie Workshop 1 risico-identificatie en prioritering

C. Presentatie Workshop 2 beheersmaatregelen

 

Presentaties Regiobijeenkomst Gelre Ziekenhuizen 17 oktober 2018

A. Presentatie regiobijeenkomst Gelre Ziekenhuizen

B. Presentatie regiobijeenkomst Control Framework 2.0

C. Presentatie regiobijeenkomst Landelijke Ontwikkelingen

D. Presentatie Workshop 1 risico-identificatie en prioritering

E. Presentatie Workshop 2 beheersmaatregelen

Landelijke congres

Congres Horizontaal Toezicht Zorg – 12 april 2017

Verslag

Presentaties

Foto’s

Cartoons

Filmpjes

Video

In onderhoud

Gepast gebruik

Werkdocument en Plan van Aanpak
Achtergronddocumenten

In onderhoud

Hulpdocumenten

In onderhoud

Start met typen en druk op enter om te zoeken