Onze partners

Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder op de zorgmarkten. De NZa zorgt ervoor dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. De Nza maakt hiervoor regels en houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De NZa doet onderzoek en adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS).

Coziek

Coziek (Commissie Ziekenhuisvoorzieningen) functioneert sinds 2014 als sectorcommissie van de NBA. De commissie bestaat uit openbare en interne accountants die werkzaam zijn voor de zorgaanbieders in de zorgsector, als ook accountants in business. Coziek vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol van de accountant.

Accountancy Platform Zorgverzekeraars

Het Accountancy Platform Zorgverzekeraars (APZ) richt zich in de basis op het coördineren van het oplossen van vraagstukken die relevant zijn voor de accountants van zorgverzekeraars in de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden en het afleggen van verantwoording aan haar toezichthouders.

Amsterdam UMC-VUmc Academie

Het landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg en Amsterdam UMC-VUmc Academie presenteren een scholingsaanbod Horizontaal Toezicht voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Deze opleiding is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen de NVZ, ZN en NFU. Kennis en ‘best practices’ vanuit ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden gecombineerd met de onderwijskundige kwaliteiten van Amsterdam UMC-VUmc Academie.

Qontrol-it

Voor de HT-tooling is gekozen voor Rollerqoaster van Qontrol-it. Rollerqoaster voldoet aan de functionele specificaties die door het landelijk platform HT zijn opgesteld. Qontrol-it is sinds januari 2020 zowel ISO 27001 als NEN 7510 gecertificeerd. Dit betekent dat Qontrol-it aantoonbaar heeft gemaakt haar informatiebeveiliging en processen op orde te hebben. Daarmee is Qontrol-it een betrouwbare ketenpartner in de zorgsector.