De vlag uit voor Horizontaal Toezicht!

Per 1 januari 2024 is Tjongerschans officieel overgegaan op Horizontaal Toezicht Zorg. Op 13 februari 2024 kregen we de HT-vlag (Horizontaal Toezicht) uitgereikt en daar zijn we super trots op!

In het bijzijn van Wievenlien Punt (beleidsadviseur NVZ), afgevaardigden van het team Naleving en Controle van zorgverzekeringsmaatschappij Zilveren Kruis en het projectteam Horizontaal toezicht mocht Jan Martin Wijnsma, de voorzitter van onze Raad van Bestuur, de Horizontaal Toezicht-vlag in ontvangst nemen van Jitse Kok (manager Naleving en Controle Zilveren Kruis).

Door over te gaan op Horizontaal Toezicht tonen we op een andere manier aan dat de declaraties die we indienen bij de zorgverzekeraars juist en tijdig zijn. Horizontaal Toezicht gaat uit van wederzijds vertrouwen. Het in één keer juist en tijdig registreren en declareren van rechtmatig geleverde zorg staat hierbij centraal. Met de overgang op Horizontaal Toezicht toont Tjongerschans aan dat de zorgverzekeraars vertrouwen hebben in ons intern opgezette systeem van beheersmaatregelen die de betrouwbaarheid van onze registraties en declaraties borgen.

Bron: Tjongerschans