2020 succesvol HT-jaar

In 2020 draaide het ook in de zorg om het beheersen van de Corona-crises. Veel andere dossiers lagen stil. Maar dat gold niet voor Horizontaal Toezicht! Ziekenhuizen en GGZ-instellingen hebben samen met hun representerende zorgverzekeraars grote stappen gezet in de implementatie van Horizontaal Toezicht.

Per 2020 zijn maar liefst 21 ziekenhuizen overgegaan op Horizontaal Toezicht:

 • Amsterdam UMC locatie Vumc (i.s.m. Zilveren Kruis)
 • Antonius Zorggroep Sneek (i.s.m. De Friesland)
 • Bravis Ziekenhuis (i.s.m. VGZ)
 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. (i.s.m. VGZ)
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland (i.s.m. DSW)
 • HagaZiekenhuis (i.s.m. DSW)
 • Ijsselland Ziekenhuis (i.s.m. VGZ)
 • Ikazia Ziekenhuis (i.s.m. Zilveren Kruis)
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis (i.s.m. CZ)
 • Maasstad Ziekenhuis (i.s.m. CZ)
 • Maastricht UMC+ (i.s.m. CZ)
 • Medisch Spectrum Twente (i.s.m. Menzis)
 • Noordwest Ziekenhuisgroep (i.s.m. VGZ)
 • Reinier de Graaf ziekenhuis (i.s.m. DSW)
 • Slingeland Ziekenhuis (i.s.m. Menzis)
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix (i.s.m. Menzis)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (i.s.m. Menzis)
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (i.s.m. Zilveren Kruis)
 • VieCuri Medisch Centrum (i.s.m. VGZ)
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei (i.s.m. Menzis)
 • Zuyderland Medisch Centrum (i.s.m. CZ)

Dat brengt het totaal aantal ziekenhuizen dat over is op Horizontaal Toezicht op 29. Per 2021 zullen naar verwachting zo’n 13 ziekenhuizen overgaan op Horizontaal Toezicht, waardoor het totaal uit zou komen op 42. Eind van het eerste kwartaal 2021 zullen die aantallen definitief bekend zijn.

Ook in de GGZ worden stappen gezet. Per 2020 zijn nog eens drie GGZ-instellingen overgegaan op Horizontaal Toezicht:

 • Emergis (i.s.m. CZ)
 • GGZ Oost Brabant (i.s.m. VGZ)
 • Mediant (i.s.m. Menzis)

Dit brengt het totaal aan GGZ-instellingen dat over is op Horizontaal Toezicht op 5. Per 2021. Zullen naar verwachting zo’n 9 GGZ-instellingen overgaan op Horizontaal Toezicht, waardoor het totaal zou uitkomen op 14. Eind van het eerste kwartaal 2021 zullen die aantallen definitief bekend zijn.

Ook de landelijk ontwikkelingen zijn doorgegaan. Zo wordt onder het thema ‘verantwoord verminderen’ samengewerkt aan een verdere beperking van de administratieve lasten. Verder zijn er richtlijnen ontwikkeld voor een goede derde lijn. De eerste resultaten van deze trajecten zijn opgenomen in het Control Framework 4.0 dat binnenkort verschijnt. Ook wordt landelijk nagedacht over een verdere integratie van HT met de verantwoording op de jaarrekening, een betere aanpak van de IT General Controls en is een controleprotocol opgesteld voor de assuranceverklaring op HT.

Per 2021 is de landelijke governance aangepast. De HT-overleggen MSZ en GGZ zijn samengevoegd en naast de samengevoegde bestuurlijke commissie is er een beleidsoverleg en vaktechnisch overleg ingericht.