Afspraken over de HT-verantwoording 2022 (GGZ)

Momenteel zijn GGZ-zorgaanbieders druk met de implementatie van het Zorgprestatiemodel en de nieuwe inrichting van de EPD’s. Er is een aantal redenen waarom de implementatie van het Zorgprestatiemodel de HT-verantwoording bemoeilijkt. Zo zijn verschillende declaratiemodules later gereed dan verwacht. Ook zijn de processen binnen de instellingen (en de systemen die deze processen ondersteunen) nog in beweging en is een proces- en systeemgerichte aanpak (nog) niet altijd mogelijk. Landelijk zijn daarom afspraken gemaakt over de HT-verantwoording 2022 voor GGZ-instellingen die over zijn op HT.

Download hier de landelijke afspraken.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u hier.