Alrijne verstevigt samenwerking met Zorg en Zekerheid

Dit jaar verstevigt Alrijne de samenwerking met Zorg en Zekerheid door over te stappen op ‘Horizontaal toezicht’. Hierdoor zet Alrijne samen met deze grootste zorgverzekeraar van de regio een belangrijke stap om beter grip te houden op de zorguitgaven. Dit met als uiteindelijk doel: de zorg toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen.

Hoe het werkt

Alrijne is in 2021 overgegaan op Horizontaal Toezicht. Hierbij houden Alrijne en Zorg en Zekerheid samen toezicht op de zorguitgaven. Deze uitbreiding van het samenwerkingsverband met Zorg en Zekerheid gaat uit van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Waar voorheen Alrijne de geleverde zorg declareerde, controleerde Zorg en Zekerheid achteraf of deze declaraties terecht waren tegen de juiste prijzen. Met de overgang op Horizontaal Toezicht heeft Zorg en Zekerheid inzage in de maatregelen die Alrijne uitvoert voorafgaand aan een juiste declaratie. Dit vermindert de administratieve lasten voor beide partijen. Patiënten krijgen zo eerder inzicht van de zorgverzekeraar in de gemaakte zorgkosten en het verbruik van het eigen risico.

 

Bron: Alrijne