Antonius Ziekenhuis Sneek over op Horizontaal Toezicht

Vanaf 1 januari 2020 is het Antonius Ziekenhuis over op Horizontaal Toezicht. Om hiertoe te komen is er de afgelopen periode intensief samengewerkt met zorgverzekeraar De Friesland, een van de dochterondernemingen van Achmea. Met De Friesland is bovendien een meerjarencontract overeen gekomen.

Horizontaal Toezicht is een vorm van vergoeding van de zorgkosten op basis van samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars, en wederzijds vertrouwen en transparantie. “Met Horizontaal Toezicht zetten we in op goede registratie vanaf de start door onze verpleegkundigen en artsen. We hebben een zorgadministratie die dat ondersteunt en controleert,” aldus Sandra Timmermans, Raad van Bestuur Antonius Zorggroep.

In plaats van tijdrovende controles achteraf, nadat de facturatie en betaling al achter de rug zijn, worden de declaraties volgens het first time right principe uitgevoerd. Deze manier van werken is niet alleen efficiënter en transparanter, maar het is ook effectiever.

Het meerjarenakkoord dat met de zorgverzekeraar is afgesloten biedt voor zowel De Friesland  als voor AntoniusZorggroep de gelegenheid om de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord goed in te kunnen vullen. Met dit meerjarencontract gaan beide partijen intensiever samenwerken om zorg op de juiste plek te realiseren en de ziekenhuiszorg voor Noordoostpolder, Urk en Zuidwest- Friesland ook in de toekomst betaalbaar te houden.