Arkin per 1 januari 2023 over op Horizontaal Toezicht

Op 6 april is tijdens een feestelijke bijeenkomst dit succes gevierd met het overhandigen van de HT vlag. Deze hebben we namens alle zorgverzekeraars overhandigd gekregen van onze samenwerkingspartner Zilveren Kruis. Met de overgang naar HT is Arkin overgestapt naar een nieuwe manier van verantwoorden: in plaats van achterafcontrole zorgt HT voor een proces waarbij knelpunten eerder gesignaleerd, besproken en opgelost kunnen worden.

Arkin geeft op deze manier meer zekerheid en vertrouwen aan zorgverzekeraar en de cliënt in de gemaakte zorgkosten.

We zijn enorm trots dat de juistheid en volledigheid van de registratie van de zorg die Arkin levert zoveel mogelijk op orde is en we in transparantie en onderling vertrouwen de rechtmatigheid van de geleverde zorg en uiteindelijk de declaraties kunnen waarborgen.

Bron: Arkin