Bestuurlijk netwerkdiner Horizontaal Toezicht Zorg

De implementatie van Horizontaal Toezicht is in volle gang. Na de aftrap in april 2017 zijn we inmiddels twee jaar goed op weg. Vertegenwoordigers van ziekenhuizen, umc’s, zorgverzekeraars, NZa en anderen werken hard aan de implementatie van Horizontaal Toezicht in alle ziekenhuizen, op basis van landelijk opgestelde HT-producten.

Gezamenlijke verantwoording

Horizontaal Toezicht steunt op wederzijds begrip en vertrouwen. In plaats van controle achteraf, wordt correct registreren en declareren aan de voorkant in de processen geborgd. Het toezicht op de rechtmatigheid van zorguitgaven wordt hierdoor niet alleen efficiënter, maar ook effectiever. Horizontaal Toezicht leidt immers tot één gezamenlijke verantwoording voor de gehele keten en richt zich op de risico’s die daadwerkelijk voor de instelling van toepassing zijn. In de komende jaren wordt bekeken hoe Horizontaal Toezicht verder kan worden uitgebreid met Gepast Gebruik van Zorg.

Bestuurlijk netwerkdiner

Twee jaar na de aftrap bespreken bestuurders van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en umc’s in hoeverre de ambities zijn gerealiseerd en wat er eventueel nog aan extra inspanning moet worden geleverd. Deze bijeenkomst wordt geopend door Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Gedurende de avond zijn er diverse sprekers die hun ervaringen vanuit de praktijk delen.  Aanmelden is niet meer mogelijk. Via deze website zal een terugkoppeling worden gegeven.