Bijeenkomsten HT-Tooling

Voor ziekenhuizen, UMC’s en GGZ-aanbieders die werken met Horizontaal Toezicht is er software beschikbaar om de verantwoording naar de representerende zorgverzekeraar op basis van Horizontaal Toezicht zo efficiënt mogelijk in te richten.

In november zijn er een drietal informatie-/implementatiebijeenkomsten gepland. Eén specifiek voor ziekenhuizen en umc’s en twee voor GGZ-aanbieders:

  • Vrijdag 22 november 2019, 13.00 – 15.30 uur, Zorgverzekeraars Nederland, Zeist -> Ziekenhuizen en UMC’s
  • Woensdag 27 november 2019, 9.30 – 12.00 uur, Zorgverzekeraars Nederland, Zeist -> GGZ-aanbieders
  • Woensdag 27 november 2019, 13.00 – 15.30 uur, Zorgverzekeraars Nederland, Zeist -> GGZ-aanbieders

Inschrijven voor deze bijeenkomsten kan via deze pagina.

Naast een toelichting op de HT-Tooling en een instructie over de werking, kunnen de deelnemers tijdens de bijeenkomst ook zelf aan de slag.

ZN financiert de ontwikkelkosten van de tooling en de kosten voor het beheer en onderhoud in ieder geval tot 1 januari 2024. Medio 2023 worden afspraken gemaakt over de periode na 1 januari 2024. De continuïteit van de HT-Tooling is ook na deze periode geborgd.