Bravis ontvangt predicaat Horizontaal Toezicht

Bravis is een van de eerste ziekenhuizen dat van zorgverzekeraar VGZ het predicaat Horizontaal Toezicht heeft gekregen. Het predicaat toont aan dat het proces van registreren tot declareren op orde is en dat de uitgaven aan zorg juist besteed zijn.

Samenwerking Bravis en VGZ

Het Bravis ziekenhuis is met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 over op Horizontaal Toezicht. De afgelopen jaren hebben Bravis en zorgverzekeraar VGZ samen gewerkt aan het implementeren van Horizontaal Toezicht. Met Horizontaal Toezicht zorgen zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven. ‘Horizontaal Toezicht is een landelijk initiatief dat in 2017 is gestart om het vertrouwen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders te verbeteren door rechtmatig en correct te declareren,’ vertelt Rogier Hoogstraate, hoofd Planning & Control en tevens projectleider Horizontaal Toezicht bij Bravis. ‘Het is niet verplicht, maar Bravis is als een van de eerste ziekenhuizen op eigen initiatief vroeg ingestapt.’

De declaratie in een keer goed door de keten

Het uitgangspunt bij Bravis is dat zorgregistratie en declaratie in één keer goed door de hele keten gaan. Dat was voor 96% van de declaraties al het geval, maar dat wilden we nog verder verbeteren. Dat lukt met Horizontaal Toezicht. ‘Waar vroeger de zorgverzekeraar uitgebreid controleerde achteraan in het proces en dan aangaf wanneer iets niet klopte, ligt de controle nu voor een groot deel bij Bravis zelf. Bravis controleert zelf de zorgregistraties die medisch specialisten doen. Voldoet een declaratie niet aan de eisen, dan is het systeem zo ingericht, dat de specialist vóór facturatie een melding krijgt. De controle ligt hiermee veel eerder in het proces, waardoor medisch specialisten geen vragen meer krijgen over declaraties van enkele jaren geleden. Zo zorgen we ervoor dat alleen juiste declaraties worden doorgestuurd. Inmiddels zitten we bijna op 100% correcte declaraties. Dat zorgt er ook voor dat de administratieve lasten, ook voor de medisch specialist, zijn verminderd. Zij krijgen immers geen vragen of correcties meer over declaraties van  langere tijd geleden,’ vertelt Hoogstraate.  De accountant en zorgverzekeraar hebben enkel nog een rol in de toetsing.

Bravis ziekenhuis en Bravis Zorg BV

Het predicaat geldt voor het Bravis ziekenhuis en voor de Bravis Zorg BV (Bariatrisch Centrum, Dermatologisch Centrum). Duco zur Kleinsmiede, Specialist controles bij VGZ, geeft Bravis een groot compliment: ‘Bravis is koploper op het gebied van Horizontaal Toezicht. Als één van de eerste ziekenhuizen en als eerste Zorg BV mag Bravis met Horizontaal Toezicht de uitgaven aan zorg verantwoorden. Het is een intensief traject voor zowel ziekenhuis als zorgverzekeraar om tot Horizontaal Toezicht te komen. Als koploper vraagt dat volharding en inzet op de relatie. En dat is wat Bravis heeft laten zien.’

 

Bron: Bravis ziekenhuis