Bravis ziekenhuis ontvangt predicaat Horizontaal Toezicht

Bravis ziekenhuis is met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 over op Horizontaal Toezicht. Na de landelijke pilot is Bravis ziekenhuis een van de eerste ziekenhuizen dat van zorgverzekeraar VGZ het predicaat Horizontaal Toezicht heeft ontvangen. De afgelopen jaren heeft het Bravis ziekenhuis samen met zorgverzekeraar VGZ, hard gewerkt aan het implementeren van Horizontaal Toezicht.

Trots

Luc Stevens, manager Finance & Control van het Bravis ziekenhuis: “Ik ben trots op eenieder die onder leiding van Rogier Hoogstraate, projectleider Horizontaal Toezicht, aan dit project een steentje heeft bijgedragen en dat de vlag na een intensief traject van 2 jaar nu kan worden gehesen. Met het behalen van Horizontaal Toezicht toont Bravis aan dat de juiste beheersmaatregelen in het registratie- en declaratieproces en de daaraan gerelateerde systemen adequaat zijn ingericht. Met behulp van Horizontaal Toezicht tonen we onze verzekeraars aan dat de declaratie overeenkomt met de zorg die wij hebben geleverd”.

Erkenning

Rogier Hoogstraate: ”Wij dachten altijd al dat we het proces van registreren tot en met declareren goed op orde hadden, en dat is nu ook bevestigd. Mooier vind ik het om te zien dat de medewerkers actief handelen als fouten worden geconstateerd. Zij vragen zich af: hoe heeft dit kunnen gebeuren, hoe gaan we dit herstellen én hoe kunnen wij deze fouten in de toekomst voorkomen?”

Meer vertrouwen

Zorgverzekeraar VGZ is gedurende het Horizontaal Toezicht project het eerste aanspreekpunt voor het Bravis ziekenhuis en stemt haar beoordeling af met de overige zorgverzekeraars. Daniëlle Breijs, projectleider Horizontaal Toezicht van zorgverzekeraar VGZ: “Horizontaal Toezicht draait niet alleen om vertrouwen tussen de zorgverzekeraar en Bravis. Ook tussen de zorgverzekeraars onderling neemt het vertrouwen toe. Als zorgaanbieder en zorgverzekeraar wil je dat een declaratie in één keer goed is. Dit betekent in één keer door de totale keten, een rechtmatige factuur. Met elkaar werken we aan het voorkomen van onnodige en dubbele correcties, we steunen op elkaars werk en we gaan het proces efficiënter met elkaar organiseren”.

Met Horizontaal Toezicht is er meer zekerheid dat de uitgaven voor zorg juist zijn besteed. Het maatschappelijk vertrouwen zal met de uitvoering van Horizontaal Toezicht toenemen. Het is aan VGZ en Bravis om dit de komende jaren verder vorm te geven.