Control Framework 5.0 beschikbaar!

De gezamenlijke branche-organisaties hebben een nieuw Control Framework HT vastgesteld. In dit Control Framework zijn geen grote beleidswijzigingen opgenomen. Wel zijn de teksten op onderdelen verduidelijkt. Ook zijn een aantal toelichtingen opgenomen en zijn teksten in lijn gebracht met het ‘Handvat zekerheid HT’. Verder is de Forensische Zorg nu ook volledig geïntegreerd en zijn enkele bijlagen verduidelijkt.

Klik hier voor het Control Framework 5.0

Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen in het Control Framework 5.0 ten opzicht van Control Framework 4.0