CWZ over op Horizontaal Toezicht

Na een intensief maar ook zeer vruchtbaar implementatiejaar, is CWZ per 2020 overgegaan op Horizontaal Toezicht. In december 2019 was er een informeel akkoord van zorgverzekeraar VGZ en inmiddels is dit ook geformaliseerd.

Daadwerkelijke verbeteringen

Het afgelopen jaar zijn er onder de HT-vlag mooie resultaten bereikt. Hans de Boer (hoofd Zorgadministratie): “We hebben in het implementatiejaar al vele processen kunnen verbeteren waardoor er veel meer in 1x goed gaat. Samen met ICT hebben we het toegangsbeheer en wijzigingenbeheer van HiX naar een hoger plan getild, en door BDO laten certificeren. En in samenspraak met onze decaan hebben we de DBC-registratie aanzienlijk ambitieuzer in het introductieprogramma voor nieuwe artsen en assistenten opgenomen. Aan deze voorbeelden kun je zien hoe fundamenteel we HT hebben opgepakt. We doen dit niet omdat het moet, maar omdat we er echt in geloven. Als je dat uitstraalt merk je ook dat je zaken heel snel voor elkaar kunt krijgen, zowel intern als met je verzekeraar.”

CWZ saus

Om het gesprek met de verzekeraar te faciliteren heeft CWZ een zogenaamde ‘risico-kaart’ ontwikkeld. Peter Princen (projectleider): “Het zal ergens in maart vorig jaar zijn geweest dat we ons af begonnen te vragen hoe we dat gigantische control framework van zo’n 200 regels en 20 kolommen bij VGZ konden laten landen. Na het nodige geprobeerd te hebben, zijn we uitgekomen op het huidige format van de risico-kaart: een praatplaat die een samenvatting biedt van de wijze waarop een risico wordt beheerst. We hebben van alle risico’s die in scope zijn een dergelijke kaart gemaakt. Voor ons heeft dit echt heel goed gewerkt. Behalve dat de risicokaarten de basis vormden in de gesprekken met VGZ, hebben we de kaarten ook gebruikt om in de voorbereiding op de gesprekken met VGZ voor onszelf te toetsen of een risico daadwerkelijk is beheerst. Inmiddels heb ik het concept van de risico-kaart al twee keer gepresenteerd in de HT-opleiding van de VU, en hebben meerdere aanbieders ons gevraagd dit format ook te mogen gebruiken.”

Landelijk Platform Horizontaal Toezicht

Hans de Boer: “Wij willen onze ervaringen graag delen met andere aanbieders en verzekeraars. We zijn als aanbieders te vaak zelf het wiel aan het uitvinden. Rondom de invulling van deelwaarnemingen hebben we informeel met een groep ziekenhuizen een gezamenlijke aanpak uitgewerkt. Deze werkwijze hebben we gepresenteerd op een HT-kennisdag voor alle VGZ-aanbieders en in de landelijke HT-opleiding van de VU. Dat de voortvarende aanpak van CWZ ook landelijk niet onopgemerkt blijft, blijkt uit het feit dat CWZ inmiddels is toegetreden tot het landelijk platform HT.”