In één dag alles over Horizontaal Toezicht Zorg

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opent op woensdag 12 april de eerste editie van het landelijk congres Horizontaal Toezicht Zorg. De bijeenkomst vindt plaats in Media Plaza te Utrecht (10.00 tot 16.00 uur) en wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU). Vanaf dinsdag 7 maart kunt u zich via de website www.horizontaaltoezichtzorg.nl aanmelden.

In één dag weet u alles over Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg. Tijdens het ochtendprogramma spreken onder andere: Yvonne van Rooy (voorzitter NVZ), André Rouvoet (voorzitter ZN), Ernst Kuipers (voorzitter NFU), René Jansen (lid RvB NZa), David Voetelink (lid RvB Erasmus MC), Frank Janssen (vicevoorzitter RvB Menzis) en Kees Hamster (lid RvB VGZ).

Tijdens het middagprogramma worden de ontwikkelde producten toegelicht. Ook zal in de vorm van workshops een verdieping op deze producten plaatsvinden. Verder worden er praktijkervaringen gedeeld vanuit zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Deze workshops worden geleid door deskundigen uit ziekenhuizen en umc’s en van zorgverzekeraars. Ook vertegenwoordigers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzorgen workshops.