De HTZ-vlag wappert vol trots in het het Zaans Medisch Centrum

Wij zijn per 1 januari 2023 over op horizontaal toezicht. Vandaag heeft Irene Veerkamp, manager Finance & control, de Horizontaal Toezicht Zorg-vlag op feestelijke wijze uitgereikt gekregen.

De afgelopen jaren is intensief samengewerkt met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ om tot dit resultaat te komen. Prettig ondersteund door C&Z consultancy. De nieuwe aanpak steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparant handelen in plaats van controles achteraf. Patiënten en zorgverzekeraars kunnen erop vertrouwen dat het ZMC streeft naar ‘First time right!’.

Doordat registraties in één keer juist, volledig en tijdig worden uitgevoerd, kunnen de zorgverzekeraars zorgdragen voor een juiste besteding van zorguitgaven en hun verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s. Voor het ZMC betekent dit minder administratieve lasten en helderheid in taken en verantwoordelijkheden. Veel dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt! We zijn enorm trots dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen. En chapeau voor het vertrouwen van de zorgverzekeraars. Een mooie stap voorwaarts!

Horizontaal Toezicht is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het initiatief steunt op wederzijds begrip en vertrouwen en zorgt voor rechtmatige registraties en declaraties en één gezamenlijke verantwoording van zorgkosten binnen de gehele keten. Het doel is om snel en rechtmatig te declareren en HT voorkomt controles achteraf. Het toezicht op de zorguitgaven wordt door HT niet alleen efficiënter, maar ook effectiever. Ziekenhuizen zijn ‘in control’ en komen er veel sneller achter als registraties en declaraties niet goed zijn.