De Pompestichting en Forensische Zorg officieel toegevoegd aan Horizontaal Toezicht

Begin november nam Edo de Vries, directeur algemene zaken van de Pompestichting, uit handen van Wouter Boogaard, Divisiedirecteur Forensische Zorg bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ‘de vlag’ voor Horizontaal Toezicht in ontvangst. Met deze vlag is de Pompestichting officieel over op Horizontaal Toezicht Zorg. Dit was tevens het startsein voor de deelname van de forensische zorgsector aan de landelijke overlegstructuur Horizontaal Toezicht.

Wat is Horizontaal Toezicht?
Horizontaal Toezicht is een samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen en richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven.

Wat betekent het voor de Pompestichting?
In het voorjaar van 2020 startte de Pompestichting samen met divisie ForZo/JJI de pilot Horizontaal Toezicht in de forensische zorg. Met deze gezamenlijke pilot werd gekeken hoe Horizontaal Toezicht in de forensische zorg het beste ingericht kon worden.

Binnen de Pompestichting is de afgelopen jaren een speciaal ‘Horizontaal-toezicht’ team opgezet. Het team kwam wekelijks online bij elkaar om alle processen rondom de registratie van de zorglevering te wegen op foutrisico. Er is daarbij veel contact geweest met justitie en hierdoor is er veel onderling begrip en inzicht ontstaan voor elkaars werkwijze.

De status Horizontaal toezicht toont aan dat de Pompestichting in staat is om de geleverde zorg op de juiste manier te verantwoorden en dat financiers er vertrouwen in hebben dat de declaraties correct zijn.

Bron: Pompestichting