De vlag uit voor Horizontaal Toezicht!

Per 1 januari 2024 is het Groene Hart Ziekenhuis overgegaan op Horizontaal Toezicht (HT). Op maandag 15 april 2024 werd in het GHZ de HT-vlag uitgereikt door Kees Hamster, CFRO VGZ, aan Lodewijk de Beukelaar, voorzitter Raad van Bestuur. De afgelopen jaren is intensief samengewerkt door de projectgroep HT om over te gaan op een nieuw verantwoordingssysteem door Horizontaal Toezicht op te zetten.

Horizontaal Toezicht is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het initiatief steunt op wederzijds vertrouwen tussen de verzekeraars en het GHZ en richt zich op het correct en tijdig registreren en declareren van zorg, waardoor correcties achteraf tot een minimum worden beperkt.

Het uitreiken van de HT vlag staat symbool voor het vertrouwen in de juistheid en volledigheid van onze declaraties en dat we in staat zijn om geleverde zorg op de juiste manier te verantwoorden. Wij zijn enorm trots dat we deze stap vooruit hebben kunnen maken.

Bron: Groene Hart Ziekenhuis