De vlag wordt gehesen bij het ETZ

De vlag kan worden gehesen! Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) is sinds deze maand over op Horizontaal Toezicht (HT). Dit is een nieuwe manier van verantwoorden van de gedeclareerde zorg aan de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars en patiënten kunnen erop vertrouwen dat het ETZ de geleverde zorg juist registreert en declareert, waardoor correcties achteraf zoveel mogelijk worden voorkomen.

Na een succesvolle pilot mocht het ETZ aan de slag met de implementatiefase. Daarbij is – in goed overleg met zorgverzekeraars CZ en VGZ – gekozen voor een maatwerktraject, waarbij niet de landelijk voorgeschreven volgorde is doorlopen. Hiervoor is gekozen om beter aan te sluiten bij de werkwijze van het ziekenhuis. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de implementatie soepel is verlopen. De ruimte die het ETZ hierin heeft gekregen heeft de samenwerking met de zorgverzekeraars verbeterd en het vertrouwen over en weer versterkt.

Tijdens een feestelijk moment dat de afronding van het intensieve, twee jaar durende project markeert werden over en weer complimenten uitgedeeld tussen het ETZ en de representerende zorgverzekeraars CZ en VGZ.

“Om HT succesvol te kunnen implementeren moet een zorginstelling voldoen aan een zekere mate van volwassenheid op het gebied van registreren en declareren van de geleverde zorg. In het ETZ werken gedreven en deskundige medewerkers. Daar mag het Tilburgse ziekenhuis trots op zijn”, aldus de beide zorgverzekeraars en de bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht Zorg.

Een speciale HT-vlag werd uitgereikt aan het ETZ. Paul Hulshof, beleidsadviseur Risk & Compliance in het ETZ, besluit: “Veel dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ik ben enorm trots dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen. En chapeau voor het vertrouwen van de zorgverzekeraars.”

Bron: ETZ