Naar een volgende fase van volwassenheid: Fase F

Vertrouwen is het fundament van HT. Veel zorgaanbieders hebben inmiddels de HT-status bereikt. Bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders is de behoefte om een volgende stap te zetten in de volwassenheid van HT, waardoor het wederzijds vertrouwen daadwerkelijk vertaald kan worden naar een verregaande lastenverlichting. We noemen deze mogelijkheid fase F, passend bij de bekende HT-fasering van A t/m E.

Fase F is nadrukkelijk geen verplichte fase. Zorgaanbieders die van fase D overgaan in Fase E hebben daarmee de HT-status bereikt. Zowel fase E als fase F zijn eindfases. We noemen deze beide fases de ‘verantwoordingsfase’.

De brancheorganisaties die de initiatiefnemers zijn van HT hebben met elkaar geconstateerd dat de volwassenheid van het interne toezicht
door HT veel sterker is geworden. Maar de partijen constateren ook dat er nog stappen nodig zijn om dichter bij de bedoeling van HT te komen.

In de landelijke evaluatie is ook een ambitie voor 2025 opgenomen. Het doel van de herijkte ambitie is om HT als toezichtsvorm nog volwassener,efficiënter en effectiever te maken. Met Fase F kunnen zorgaanbieders een extra stap zetten naar volwassenheid van het interne toezicht. Het moet zorgverzekeraars helpen meer los te komen van het interne toezicht van zorgaanbieders en zo HT efficiënter te maken.

Download Naar een volgende fase van volwassenheid: Fase F