Fivoor over op Horizontaal Toezicht Forensische Zorg

Na een prachtige en feestelijke bijeenkomst op 22 mei 2023, waarbij met groot enthousiasme het succes van de overgang naar Horizontaal Toezicht voor de forensische zorg werd gevierd, ontving Fivoor de HT-vlag als erkenning van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Deze erkenning werd toegekend vanwege het waarborgen van een nauwkeurige declaratie van zorg. De samenwerking met DJI verliep voorspoedig en er heerste een goede en prettige samenwerking.

De overgang naar Horizontaal Toezicht markeert een nog betere benadering van verantwoording voor Fivoor, waarbij knelpunten vroegtijdig worden opgemerkt, besproken en opgelost. Deze stap stelt Fivoor in staat om meer zekerheid en vertrouwen te bieden met betrekking tot de gedeclareerde forensische zorg. We zijn trots om te kunnen zeggen dat we naar ons beste vermogen de nauwkeurigheid en volledigheid van de zorgregistratie waarborgen. We werken samen met DJI in een sfeer van transparantie en wederzijds vertrouwen om de rechtmatigheid van de verleende zorg binnen de declaraties te garanderen.