Gelre ziekenhuizen en Sint Maartenskliniek over op Horizontaal Toezicht

Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen zijn de eerste twee ziekenhuizen in Nederland die Horizontaal Toezicht hebben ingevoerd; het Controle Framework staat. Begin dit jaar onderzocht KPMG de declaratie- en registratieprocessen op opzet en bestaan. Daaruit blijkt dat beide ziekenhuizen aantoonbaar klaar zijn voor Horizontaal Toezicht.

Afgelopen week ontvingen beide ziekenhuizen het vereiste certificaat, de assurance verklaring. Het ligt helemaal in de lijn van de verwachting dat 2017 het eerste jaar is waarin Horizontaal Toezicht de basis zal zijn voor de verantwoording van rechtmatig geleverde zorg voor deze twee ziekenhuizen. Ook het Erasmus MC is hard op weg om zich in juli 2017 bij deze twee ziekenhuizen te kunnen aansluiten.

Gevoel van trots overheerst

Jeroen van Duren, directeur Financiën Sint Maartenskliniek: “Toch wel een bijzonder moment. De Sint Maartenskliniek is trots op de ontvangen assurance verklaring. Die toont aan dat wij de juiste beheersmaatregelen voor Horizontaal Toezicht hebben ingericht. Het is onze intrinsieke motivatie om onze zorgverzekeraars te laten zien, dat de zorg die wij declareren, ook aantoonbaar is geleverd en voldoet aan de daaraan gestelde eisen.”

Ook Gelre ziekenhuizen is blij met de ontvangen verklaring. Rob te Brake, directeur Financiën Gelre ziekenhuizen: “Wij willen transparant zijn. Transparantie is de basis van vertrouwen. Op basis hiervan willen we onze klanten, de zorgverzekeraars, graag inzicht geven in onze data. Door de assurance verklaring kunnen wij nu ook echt aan onze zorgverzekeraars aantonen dat we de juiste beheersmaatregelen hebben ingericht.”

Belangrijke bijdrage vanuit deze pilot

Gelre ziekenhuizen, de Sint Maartenskliniek en het Erasmus MC hebben in de afgelopen jaren samen met Erasmus MC, Zilveren Kruis en VGZ gewerkt aan Horizontaal Toezicht. Rob te Brake: “Horizontaal Toezicht is niet alleen voor ons van belang, wij hebben allemaal onze ervaringen ingebracht in de landelijke werkgroep Horizontaal Toezicht en er belangeloos een bijdrage aan geleverd. Horizontaal Toezicht is van belang voor de gehele sector. Het is mooi om te zien dat de brancheorganisaties op 12 april jl., met de ondertekening op die dag van de intentieovereenkomst door ZN/NVZ/NFU voor de start van de praktische uitrol, het vertrouwen in Horizontaal Toezicht onderstreepten.”

Kwaliteitsimpuls

Jeroen van Duren: ”De impact van Horizontaal Toezicht op onze interne beheersing en cultuur is groter dan verwacht. We dachten altijd dat we het goed op orde hadden, nu weten we het. Mooier vind ik om te zien dat de medewerkers nu veel meer nadenken als er fouten worden geconstateerd. Zij vragen zich af: hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe gaan we dit herstellen én in de toekomst voorkomen?”

Representatie

Het representatiebeginsel, één zorgverzekeraar is het aanspreekpunt voor het ziekenhuis en deze stemt het af met de overige zorgverzekeraars, is een mooi voorbeeld van vertrouwen. Jitse Kok Manager Naleving en Controle bij Zilveren Kruis: “Horizontaal Toezicht draait niet alleen om vertrouwen tussen de zorgverzekeraar en het ziekenhuis, ook tussen de zorgverzekeraars onderling is het vertrouwen door Horizontaal Toezicht toegenomen.” Door het toepassen van representatie worden de kosten van het ziekenhuis en de zorgverzekeraars sterk gereduceerd, vervolgt Paul Wilms, ‎Directeur Beheer divisie Zorg bij Coöperatie VGZ: “Het maakt nog al uit of alle zorgverzekeraars afzonderlijk afstemmen met het ziekenhuis of dat het ziekenhuis dat slechts met één zorgverzekeraar hoeft te doen.”

Intrinsieke motivatie

Als zorgaanbieder en zorgverzekeraar wil je dat een declaratie in één keer goed is. Dit betekent in één keer door de totale keten, een rechtmatige factuur en afgeleid vanuit gepast gebruik. Petra van Zeeland, Erasmus MC: “Ik ben verliefd geworden op het instrument Horizontaal Toezicht en zie het niet als een gedwongen huwelijk tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Met elkaar werken we aan het voorkomen van onnodige en dubbele correcties, we steunen op elkaars werk en we gaan het proces efficiënter met elkaar organiseren. Voor het Erasmus MC betekent dit bijvoorbeeld ook een reductie van de papieren facturen. Als je alle facturen nu achter elkaar legt, is dit 16 km. Je kan erop lopen tussen Rotterdam en Delft. Wat mooi als we dit terug kunnen brengen, naast alle andere voordelen”.

Landelijk platform Horizontaal Toezicht

Vanuit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) is een landelijk platform Horizontaal Toezicht ingericht. De landelijk projectleider namens deze partijen, Cornelis Jan Diepeveen, is ook erg content met dit succes. ‘Deze pilots hebben, evenals enkele andere pilots, in het voortraject een belangrijke bijdrage geleverd aan de recent landelijk uitgerolde HT-producten. De betreffende ziekenhuizen mogen trots zijn met het behaalde resultaat. Naast het Erasmus MC verwachten wij ook dat het Rijnstate en het Laurentius Ziekenhuis nog dit jaar overgaan op Horizontaal Toezicht’.

Vervolgstappen

Horizontaal Toezicht zorgt ervoor dat de basis op orde is, dat de gedeclareerde zorg rechtmatig is en het maatschappelijke vertrouwen in de keten wordt naar een hoger niveau wordt getild. Deze basis is noodzakelijk om de volgende stap te maken. Sikko Bruinsma, partner KPMG: “Belangrijk is dat ziekenhuizen de tijd krijgen om eerst Horizontaal Toezicht goed in te regelen, de kortetermijnuitdaging voor het veld is om ‘gepast gebruik’ hier op een goede en eenduidige manier in te vlechten. Als deze randvoorwaarden op orde zijn, kun je deze stap, als vervolg op Horizontaal Toezicht, maken. Dit zal uiteindelijk de zorg in Nederland goedkoper maar vooral ook beter maken.