GGZ Rivierduinen gaat over op Horizontaal Toezicht

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op locatie Rijnveste in Leiden heeft GGZ Rivierduinen op 20 maart de ‘Horizontaal Toezicht’-vlag ontvangen. Deze vlag symboliseert een belangrijke mijlpaal in de overstap naar een nieuwe verantwoordingswijze van de registratie en declaratie van consulten en verblijfsdagen van cliënten. Hierin is het streven: registratie en declaratie die in één keer goed is en zo min mogelijk correcties achteraf. Daarnaast betekent de uitreiking van deze vlag dat GGZ Rivierduinen transparant is over haar interne processen en dat processen met betrekking tot risicobeheersing op orde zijn.

Sam Schoch, bestuurder GGZ Rivierduinen: ‘Ik ben enorm trots dat we dit als organisatie voor elkaar hebben gekregen. Extra bijzonder is dat ons dit gelukt is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Door Horizontaal Toezicht hebben we de kwaliteit van onze processen en risicobeheersing een extra impuls gegeven en blijven wij deze continu verbeteren.’

Samenwerking met Zorg en Zekerheid

Om zover te komen is afgelopen jaren intensief samengewerkt met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid om processen en risico’s in kaart te brengen; waar nodig zijn processen anders vormgegeven. Door de samenwerking met de zorgverzekeraars binnen Horizontaal Toezicht worden controles en verrassingen achteraf vervangen door inzicht in onze kwaliteit van registratie vooraf. Zo kunnen we sneller reageren en fouten voorkomen.

“Zorg en Zekerheid stimuleert horizontaal toezicht en daarmee het vooraf met elkaar in gesprek gaan over mogelijke risico’s in de registratieprocessen”, zegt Henk Gerla, lid raad van bestuur Zorg en Zekerheid. Mooi dat GGZ Rivierduinen nu ook deze stap maakt. Door het aangaan van de dialoog en transparant zijn naar elkaar werken we aan wederzijds vertrouwen. Dat is uiteindelijk ook in het belang van patiënten die eerder inzicht krijgen in de gemaakte zorgkosten.”

De ‘Horizontaal Toezicht’-vlag werd uitgereikt door brancheorganisaties Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz.

Bron: GGZ Rivierduinen en Zorg en Zekerheid