Handvat Zekerheid binnen HT beschikbaar

In het Control Framework 4.0 is afgesproken dat partijen met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden en voorwaarden om de lasten van assurance terug te brengen. Een speciale werkgroep heeft zich in de afgelopen maanden met dit vraagstuk beziggehouden. Ook is hierbij goed samengewerkt met de accountants van Coziek. Het doel van de HT-partijen is om ruimte te creëren om in onderling overleg de gewenste mate van zekerheid overeen te komen. In een gepubliceerd handvat wordt meer maatwerk mogelijk gemaakt.

Enkele belangrijke wijzigingen ten opzicht van de bestaande kaders:

  • selectie van type zekerheid vindt primair plaats op basis van relevantie;
  • er komt meer ruimte voor de 3e lijn om zelf over zekerheid te rapporteren;
  • er komt keuzevrijheid in het product dat best passend is bij lokale situatie.

Download hier het nieuwe handvat Zekerheid binnen HT.