HMC officieel over op Horizontaal Toezicht

De vlag hangt uit bij HMC want het Haagse topklinisch ziekenhuis is officieel goedgekeurd voor een overstap op Horizontaal Toezicht. Met Horizontaal Toezicht wordt efficiënter en effectiever toezicht gehouden op de rechtmatigheid van de zorguitgaven.

“Wij zijn trots op het bereikte resultaat, dat in samenwerking met zorgverzekeraars CZ en DSW tot stand is gekomen,” vertelt David Voetelink, lid van de Raad van Bestuur van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). “Met deze mijlpaal laat HMC zien dat patiënten in ons ziekenhuis kunnen vertrouwen dat wij onze zorg goed registreren en declareren. Horizontaal Toezicht heeft ook voor onze patiënt meerwaarde omdat zij beter en sneller inzage in hun kosten, en daarmee ook in hun eigen risico hebben.”

Vertrouwen en samenwerking

Met Horizontaal Toezicht kan HMC aan zorgverzekeraars de geregistreerde en gedeclareerde zorg verantwoorden. HMC en 41 andere Nederlandse ziekenhuizen werken volgens de methode van Horizontaal Toezicht. HMC streeft ernaar om continu te verbeteren. Dit houdt in dat de registratie en declaratie van zorg voortdurend, en in samenwerking met verschillende partijen, worden getoetst om deze waar nodig aan te scherpen.

Horizontaal Toezicht is gebaseerd op vertrouwen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. In de fases tot goedkeuring voor het officiële keurmerk zijn met zorgverzekeraar CZ de risico’s en de maatregelen hierop van HMC besproken. “Wij hebben aangetoond dat wij controle hebben over onze registratie en declaratie richting de zorgverzekeraars,” vertelt David Voetelink. “De overgang naar Horizontaal Toezicht is mogelijk geworden door de enorme inzet van het cluster financiën, met de afdelingen Zorgadministratie en Interne Controle van HMC. Door alle coronabeperkingen hebben de gesprekken veelal digitaal plaatsgevonden. Ondanks deze beperkingen hebben HMC en de zorgverzekeraars gezorgd voor een vlot proces met veel transparantie. Dit heeft geleid tot wederzijds vertrouwen en goede samenwerking.”

 

Bron: Haaglanden MC