Horizontaal Toezicht bezorgt Rijnstate forse daling herdeclaraties

Als een van de koploperziekenhuizen is Rijnstate op 1 januari overgegaan op Horizontaal Toezicht. Hierbij hebben het ziekenhuis en Menzis vooraf afspraken gemaakt over correcte registratie en rechtmatigheid van declaraties. Rijnstate hoeft zich nu niet meer achteraf te verantwoorden met zelfonderzoeken. Ook uitvoerige controles na betaling door zorgverzekeraars zijn verleden tijd.

Goede én doelmatige zorg
Sandra Hermsen, manager Compliance & Risk van Rijnstate: “Wij zien het als onze taak om de zorg niet alleen zo goed mogelijk te verlenen, maar ook doelmatig. Door het Horizontaal Toezicht kunnen we met de zorgverzekeraar de dialoog aangaan over de interpretatie van wet- en regelgeving. Als de regels zinnige en doelmatige zorg in de weg staan, kunnen we hierop anticiperen. Het verbeterde registratieproces zorgt ervoor dat onze patiënten sneller en beter inzicht hebben in de zorgkosten. De factuur is immers in één keer goed, waardoor achteraf niet allerlei correcties volgen. En omdat we de risico’s kennen, deze beheersen aan de start van het zorgtraject en goede afstemming hebben met de zorgverzekeraar, zijn controles achteraf overbodig.”

‘Verbeteren aan de bron’
Onderscheidend in de pilot Horizontaal Toezicht is dat de betrokken partijen direct hebben ingezet op ‘verbetering aan de bron’. “Wij zorgen ervoor dat onze verpleegkundigen en artsen, die bij het begin van een zorgtraject de registratie starten, het direct goed doen. Onze zorgadministratie controleert en ondersteunt dat. Oorzaken van eventuele fouten pakken we meteen aan. Zo verbeteren we het registratieproces doorlopend. Het is geweldig te constateren dat de retourinformatie en herdeclaraties tijdens de pilot enorm zijn gedaald. Daarnaast hebben we nu betere stuurinformatie en eerder zekerheid over de omzet”, licht Sandra Hermsen toe.

Nationaal resultaat
“We hebben veel energie gestoken in het landelijk gedragen krijgen van dit initiatief”, vervolgt Bas Winkels, programmamanager Horizontaal Toezicht bij Menzis. “Er is veelvuldig afgestemd met wetgever, koepelorganisaties, toezichthouders en andere belangrijke stakeholders. Rijnstate en Menzis hebben daarnaast veel gesproken op congressen en bijeenkomsten. We zijn er trots op dat het is gelukt om Horizontaal Toezicht landelijk te organiseren én met Rijnstate als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland samen te werken op basis van Horizontaal Toezicht.” Menzis is het traject niet alleen gestart voor ‘een correcte factuur’. Voldoen aan wet- en regelgeving is geen doel op zich, maar de basis voor goede en doelmatige zorg. Bas Winkels: “Door aan de voorkant de zaken goed in te regelen, voorkom je achteraf problemen en ontstaat er dialoog tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. Daarom ook is Horizontaal Toezicht een onderdeel van het meerjarencontract dat we onlangs hebben getekend.”

Focus op mens
“Horizontaal Toezicht gaat verder dan een technische exercitie. Cruciaal zijn het bewustzijn en gedrag van de mensen die verantwoordelijk zijn voor registreren en declareren. Daarop hebben we de nadruk gelegd in dit traject. Door menselijk én technisch handelen vooraf goed in te richten, nemen we dus veel druk achteraf weg. En uiteindelijk is de klant erbij gebaat, want de factuur en het eigen risico gaan zo in één keer goed.”

Landelijk platform is enthousiast
Vanuit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) is een landelijk platform Horizontaal Toezicht opgezet. Voorzitter Cornelis Jan Diepeveen is content: “NVZ, ZN en NFU feliciteren Rijnstate met deze mooie prestatie. Het ziekenhuis heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht en de uitrol hiervan binnen de ziekenhuiszorg. Goed dus om te zien dat Rijnstate, als pionier op het gebied van Horizontaal Toezicht in de zorg, nu zelf volgens de landelijke normen over is. We hopen dat veel ziekenhuizen en UMC’s, samen met hun zorgverzekeraar, volgen.”